ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Ενότητα 1:

Το μέλλον του συνταξιοδοτικού συστήματος στην Ελλάδα
 • Η εθνική σύνταξη και το στοίχημα των τριών πυλώνων ασφάλισης
 • Η καθιέρωση της επαγγελματικής ασφάλισης και οι βέλτιστες ευρωπαϊκές πρακτικές
 • Η παράμετρος των φορολογικών κινήτρων και η Ελληνική εμπειρία από τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης
 • Η διαχείριση των αποθεματικών και το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών (ΑΚΑΓΕ)
 • Ο ρόλος της ασφαλιστικής αγοράς στη διασφάλιση των μελλοντικών συντάξεων
Ενότητα 2:

Ανάπτυξη ΣΔΙΤ στον τομέα της Υγείας - υπεραξίες για την κοινωνία, την πολιτεία και την ασφαλιστική αγορά
 • Τα πεδία ανάπτυξης συνεργειών μεταξύ κρατικών νοσοκομείων και ασφαλιστικών εταιρειών
 • Η αναδιάρθρωση των λειτουργιών των κρατικών δομών υγείας
 • Τα οφέλη για τους ασφαλισμένους με ιδιωτικά προγράμματα Υγείας
 • Η υπεραξία για τα κρατικά νοσοκομεία
 • Τα κέρδη για το δημόσιο ταμείο
 • Οι αλλαγές που θα επέλθουν στα προγράμματα ασφάλισης
Ενότητα 3:

Μεγάλοι εμπορικοί και βιομηχανικοί κίνδυνοι - Η ασφάλιση εργαλείο μείωσης του επενδυτικού ρίσκου
 • Τα ασφαλιστικά προϊόντα με την υψηλότερη ζήτηση
 • Τα οφέλη για κάθε ασφαλισμένη επιχείρηση ή επενδυτικό έργο
 • Τα μυστικά ενός ολοκληρωμένου ασφαλιστηρίου συμβολαίου
 • Οι σωστές κινήσεις μετά από μια μεγάλη ζημιά
 • Τα σημαντικότερα case studies στην Ελλάδα
Ενότητα 4:

Ασφαλίσεις Οχημάτων - Ανατροπές σε δίκτυα, συμβόλαια, τιμολογήσεις καλύψεις, αποζημιώσεις
 • Το κυνήγι των ανασφάλιστων οδηγών
 • Η ανάγκη για αλλαγή του ρόλου που ασκεί το Επικουρικό Κεφάλαιο
 • Η αντιμετώπιση των πολιτικών αθέμιτης τιμολόγησης
 • Οι αλλαγές στο προφίλ του στόλου με τα κυκλοφορούντα οχήματα στην εγχώρια αγορά
 • Η παραμετροποίηση της τιμολόγησης
Ενότητα 5:

Ο βαθμός επιρροής των τεχνολογικών εξελίξεων στον κλάδο των ασφαλειών – Τι μας επιφυλάσσει το μέλλον
 • Οι ηλεκτρονικές πλατφόρμες προώθησης ασφαλιστικών προϊόντων
 • Τα big data και οι εφαρμογές που μπορούν να υπάρξουν στην ασφαλιστική αγορά
 • Η εξ αποστάσεως καταγραφή δεδομένων για τροχαία ατυχήματα
 • Τα αυτοκινούμενα οχήματα και οι ανατροπές που αναμένονται στην ασφάλιση της αστικής ευθύνης
 • Η εφαρμογή της ρομποτικής στην ιατρική και οι επιδράσεις στο κόστος των νοσοκομειακών προγραμμάτων
 • Τα οφέλη για την ρευστότητα των ασφαλιστικών εταιρειών από την καθιέρωση των ηλεκτρονικών συναλλαγών