ΟΜΙΛΗΤΕΣ*

Εκπρόσωποι Φορέων

Mαργαρίτα Αντωνάκη

Γενική Διευθύντρια, Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος

Γιώργος Βαλαής

Πρόεδρος, Επικουρικό Κεφάλαιο

Δημήτρης Γαβαλάκης

Γενικός Γραμματέας ΕΕΑ, Πρόεδρος Επιτροπής Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης ΕΕΑ

Παναγιώτης Λελεδάκης

Πρόεδρος, Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ασφαλιστικών Συμβούλων (ΠΣΑΣ)

Δήμητρα Λύχρου

Πρόεδρος, Ένωση Επαγγελματιών Ασφαλιστών Ελλάδος (ΕΑΔΕ), Πρόεδρος, Πανελλήνια Ομοσπονδία Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών (ΠΟΑΔ)

Σωτήριος Μπερσίμης

Πρόεδρος Ε.Ο.Π.Υ.Υ., Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Μιλτιάδης Νεκτάριος

Καθηγητής Ιδιωτικής Ασφάλισης, Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Γιάννης Ξηρογιαννόπουλος

Πρόεδρος, Σύνδεσμος Ελλήνων Μεσιτών Ασφαλίσεων (ΣΕΜΑ)

Πλάτων Τήνιος

Επίκουρος Καθηγητής, Τμ. Στατιστικής & Aσφαλιστικής Eπιστήμης, Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Γιάννης Χατζηθεοδοσίου

Πρόεδρος, Επαγγελματικό Επιμελητήριο ΑθηνώνΕκπρόσωποι Εταιρειών

Παναγιώτης Βαγιακάκος

Managing Director, HDI Global SE, Hellas

Γιώργος Βελιώτης

Γενικός Διευθυντής Ζωής & Υγείας Ομίλου Interamerican, Πρόεδρος, Ευρωπαϊκή Ασφαλιστική Επιτροπή Υγείας

Παναγιώτης Δημητρίου

Διευθύνων Σύμβουλος, Generali Hellas A.E

Δημήτρης Ζορμπάς

CEO, Συνεταιριστική Ασφαλιστική

Γιάννης Καντώρος

CEO, Interamerican

Φιλίππα Μιχάλη

CEO, Allianz Ελλάδος

Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου

Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Όμιλος Eurolife ERB Ασφαλιστική, Πρόεδρος, ERB Ασφαλιστικές Υπηρεσίες Α.Ε.Μ.Α.

Δημήτρης Τσεκούρας

Γενικός Διευθυντής, ARAG Hellas* Κατά αλφαβητική σειρά ανά κατηγορία