Πέμπτη 20 Σεπτεμβρίου 2018 | Royal Olympic Hotel, Athens | #Nconferences

2ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

λίγα λόγια για το συνέδριο

Η Ελλάδα εξήλθε από τη σκληρή επιτροπεία των θεσμών, εισερχόμενη σε μια νέα περίοδο, κατά την οποία είναι πλέον δεδομένη η συνέχιση μιας μορφής εποπτείας. Ο κλάδος της Υγείας, αν και τα πρώτα μνημονιακά χρόνια θεωρήθηκε ως ένας από τους βασικούς παράγοντες συμβολής στην ανάταση της ελληνικής οικονομίας, τελικώς περιθωριοποιήθηκε. Η διασύνδεσή του με τη στυγνή δημοσιονομική προσαρμογή, που επέβαλε περιορισμό δαπανών, δραματικά μέτρα και επιβαρύνσεις στην ιδιωτική υγεία, λειτούργησε ως τροχοπέδη στην όποια προσπάθεια ανάπτυξης.

Δύο είναι οι βασικές διαπιστώσεις από τη μνημονιακή περίοδο για τον κλάδο της Υγείας: Πρώτον, ήταν ένας από τους κλάδους που επλήγησαν περισσότερο στην περίοδο της ύφεσης και της δημοσιονομικής προσαρμογής σε επίπεδο χρηματοδότησης αλλά και σε συνολικό πλαίσιο λειτουργίας. Δεύτερον, σημείωσε αξιοσημείωτη αντοχή η οποία απέδειξε για μία ακόμη φορά τη δυναμική του.

Το 2ο Συνέδριο Υγείας της Ναυτεμπορικής θα επιχειρήσει να διερευνήσει, να αναλύσει και να παρουσιάσει μέσα από τις τοποθετήσεις και τις συζητήσεις των πρωταγωνιστών του χώρου κατά πόσον η Υγεία μπορεί να παίξει ένα ρόλο εποικοδομητικό και αναπτυξιακό σε οικονομικό αλλά και κοινωνικό επίπεδο στη νέα εποχή για την Ελλάδα. Εκπρόσωποι της Πολιτείας, της επιστημονικής/ακαδημαϊκής κοινότητας, οικονομολόγοι, επιχειρηματίες και εκπρόσωποι της ιδιωτικής υγείας θα δώσουν το πλαίσιο που μπορεί να εξελιχθεί η επιχειρηματικότητα στον κλάδο της Υγείας σε μια περίοδο κατά την οποία η ιδιωτική πρωτοβουλία έχει στοχοποιηθεί και εν πολλοίς «ενοχοποιηθεί» σε πολιτικό επίπεδο λόγω παθογενειών του παρελθόντος.

 • Συνδέσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ)
  Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ)
 • Όμιλος Ευρωκλινικής
 • AstraZeneca
  GE Healthcare
  Michalopoulou & Associates
  Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας [ΠΕΦ]
  RMS Medical Products
  Roche Hellas
 • Astellas
  Boehringer Ingelheim Ελλάς Α.Ε.
  ELPEN Α.Ε. - Φαρμακευτική Βιομηχανία
  GENESIS Pharma
  ΙΑΤΡΟΠΟΛΙΣ
  Νέα Διαγνωστική Διάσταση Ε.Π.Ε.
 • Interamerican
  Siemens Healthineers
  UCB
 • Star Κεντρικής Ελλάδας
 • Ασφαλιστικό Marketing
  Health Update
  HEALTHWeb
  Ιατροnet
  Insurance Daily
  Onmed
  Medical Management
  Pharmacy Management
  Σύγχρονη Ιατρική Ενημέρωση