ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Ενότητα 1:

Τα δεδομένα είναι εδώ κι αξίζουν πολλά!
 • Εφαρμογές στη λιανική πώληση, με αξιοποίηση των κοινωνικών δικτύων για profiling και βελτίωση της εμπειρίας του καταναλωτή
 • Πλατφόρμες για online αγορές και συγκρίσεις τιμών, στο χώρο του eCommerce, γενικότερα
 • Εφαρμογές στο χώρο της οικονομίας – ο χρηματοπιστωτικός και ο ασφαλιστικός τομέας (βλέπε, Fintech και InsureTech) ήδη κερδίζουν πολλά (πχ. e-payments / decision making / προβλέψεις) από την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης
 • Εφαρμογές αυτοματοποίησης τραπεζικών εργασιών με τη βοήθεια chatbots
 • Εφαρμογές για βέλτιστη εξυπηρέτηση πελατών λιανικής με συστήματα που του/της παρέχουν μοναδικές εμπειρίες δοκιμής/επιλογής ενδυμάτων
 • Εφαρμογές στα δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης, που συγκεντρώνουν στοιχεία από τις δραστηριότητες και τις κινήσεις μας για να μας προτείνουν προϊόντα ή υπηρεσίες, νέους «φίλους» και ακόμα περισσότερες εφαρμογές
 • Εφαρμογές για άμεσο έλεγχο της ακρίβειας των ειδήσεων στο χώρο της ενημέρωσης και εντοπισμό τυχόν fake news
 • Εφαρμογές στο πεδίο της φυσικής / ηλεκτρονικής ασφάλειας, κλπ.
Ενότητα 2:

Εφαρμογές από το μέλλον, που ήδη βιώνουμε
 • Προοπτικές από τη χρήση αυτόνομων οχημάτων, διεθνώς και στη χώρα μας
 • Εφαρμογές αναγνώρισης/σύνθεσης φωνής και καινοτομικής χρήσης τους σε μικρούς ψηφιακούς βοηθούς
 • Αξιοποίηση ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και αναγκών κάθε χρήστη, τόσο για τη φροντίδα υπερηλίκων, όσο και για προσωποποιημένη ιατρική περιποίηση
 • Χρήση εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας (VR/AR) σε εφαρμογές στους χώρους της εκπαίδευσης, της υγείας, της προβολής της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, της ενημέρωσης, της ψυχαγωγίας κλπ.
 • Ανάλυση της εμπειρίας του καταναλωτή, στο χώρο της λιανικής πώλησης (sentiment analysis) και του brand monitoring με τη βοήθεια ΑΙ
 • Ρομποτικές εφαρμογές με χρήση μηχανικής μάθησης σε γραμμές παραγωγής πολλών βιομηχανικών κλάδων, σε μικρή ή μεγαλύτερη κλίμακα
 • Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού με εφαρμογές «human» analytics, κλπ.
Ενότητα 3:

Το IoT αλλάζει τους κανόνες του παιχνιδιού
 • Νέες προοπτικές στη ναυτιλία, από την ενσωμάτωση τεχνολογιών ΙοΤ και τη χρήση Data Analytics
 • Ανάλυση προσωπικών δεδομένων με τη χρήση φορετών συσκευών για βελτιστοποίηση της υγείας και ευεξίας του χρήστη
 • Τεχνολογίες ΙοΤ και συνδυασμούς με εφαρμογές στη γεωργία ακριβείας, τη μεγιστοποίηση της αγροτικής παραγωγής πάντα με σεβασμό στην αειφόρο ανάπτυξη και τη βέλτιστη προστασία της σ’ όλη τη διαδρομή από τον αγρότη ως το στάδιο της μεταποίησης
 • «Έξυπνα» σπίτια / δήμους / πόλεις και τα τεράστια οφέλη από τη χρήση τεχνολογιών αιχμής, βασισμένων στο ΙοΤ, στην καθημερινότητα των πολιτών - χρηστών
 • Ορθολογική και οικονομικότερη διαχείριση σε μεταφορές και logistics, με καλύτερο έλεγχο σε στόλους οχημάτων και σ’ όλο τον τομέα των διανομών
 • Αξιοποίηση των τεχνολογιών ΙοΤ στην προστασία της διατροφικής αλυσίδας και γενικότερα της υγείας και ευζωίας των χρηστών, κλπ.
Ενότητα 4:

Λόγος και αντίλογος / Οι ελπίδες και οι φόβοι
 • Τους νέους ορίζοντες που διανοίγονται, λόγω της αξιοποίησης της ΑΙ
 • Τα προβλήματα που έχουν αρχίσει να ανακύπτουν (πχ. εργασιακά)
 • Τα θέματα ηθικής τάξης λόγω της συμβίωσης ανθρώπων και μηχανών
 • Τον κοινωνικό αντίκτυπο ως συνέπεια της ίδιας αιτίας
 • Την έλλειψη νομικού και θεσμικού πλαισίου για τις νέες εφαρμογές/χρήσεις