Σωτήρης Μπερσίμης

Σωτήρης Μπερσίμης

Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Είναι Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Η διδακτορική του μελέτη υποστηρίχθηκε από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, ενώ έλαβε υποτροφία από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών για μεταδιδακτορική έρευνα. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα σχετίζονται κυρίως  με την ανάπτυξη και εφαρμογή στοχαστικών μοντέλων επίβλεψης ιατρικών και λοιπών διεργασιών (έλεγχος ποιότητας υπηρεσιών, κλινικές δοκιμές, επιτήρηση ασθενειών, κ.τ.λ.). Έχει συνεργαστεί ως επιστημονικός  σύμβουλος σε Οργανισμούς στην Ελλάδα και διεθνώς.
Το έργο του αναγνωρίστηκε  σε ευρωπαϊκό επίπεδο λαμβάνοντας το "Best Manager Award" (2018) από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Επιχειρηματικής και Βιομηχανικής Στατιστικής (ENBIS), ενώ το ίδιο έτος εξελέγη πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Δικτύου καταπολέμησης της  Απάτης και Διαφθοράς στον τομέα της Υγείας (EHFCN).
Το διάστημα από τον Δεκέμβριο του 2015 έως τον Οκτώβριο του 2018 διετέλεσε Πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας.
επιστροφή στη σελίδα ομιλητών