ΠΡΟΦΙΛ ΧΟΡΗΓΩΝ

nrg

nrg

Η NRG TRADING HOUSE ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε., αποτελεί φυσική συνέχεια της πολύχρονης και επιτυχημένης παράδοσης του Ενεργειακού Ομίλου Χανδρή, ενώ το Σεπτέμβριο του 2018 ολοκληρώνεται  η εξαγορά του 90% της εταιρείας από τη MOTOR OIL, διαμορφώνοντας ένα νέο τοπίο στην αγορά της ενέργειας στην Ελλάδα.

Η nrg είναι ένας ολοκληρωμένος πάροχος ενέργειας που προσφέρει προγράμματα παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου, για τη μείωση των εξόδων της ελληνικής οικογένειας και επιχείρησης.

Συγκεκριμένα, η nrg προσφέρει ανταγωνιστικά προγράμματα ηλεκτρικής ενέργειας, τα οποία μπορούν να συνδυαστούν με την προμήθεια φυσικού αερίου, μεγιστοποιώντας το όφελος του τελικού καταναλωτή. Πρωταρχικός στόχος της εταιρείας είναι η ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση του οικιακού και εμπορικού καταναλωτή μέσω παροχής υψηλού επιπέδου υπηρεσιών που καλύπτουν όλες τις ενεργειακές του ανάγκες.

Η εταιρεία ξεκίνησε τη δραστηριότητά της το 2012 και αποτελεί μία από τις πλέον εξειδικευμένες εταιρείες Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Η δυναμική της πορεία αποτυπώνεται στην ανάπτυξη του κύκλου εργασιών της ο οποίος το 2017 διαμορφώθηκε σε 86 εκατ. Ευρώ έναντι 48.5 εκατ. Ευρώ το 2016 και 16,5 εκατ. Ευρώ το 2015. Διαθέτει ισχυρό πελατειακό χαρτοφυλάκιο, που περιλαμβάνει μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, και σημαντικό μερίδιο μεταξύ των οικιακών καταναλωτών.

nrg

ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

Η ΑΔΜΗΕ ΑΕ (Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας) είναι ο Διαχειριστής του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ) που αποτελείται από το Διασυνδεδεμένο Σύστημα του ηπειρωτικού τμήματος της χώρας και των συνδεδεμένων με αυτό νησιών, στα επίπεδα υψηλής (150 kV) και υπερυψηλής τάσης (400 kV).
Η εταιρεία συστάθηκε σύμφωνα με τον Ν. 4011/2011. Ενα νέο κεφάλαιο στην ιστορία της άνοιξε στις 20 Ιουνίου 2017, με την ολοκλήρωση της διαδικασίας απόσχισης από την ΔΕΗ ΑΕ, τν είσοδο της State Grid Corporation of China στο μετοχικό κεφάλαιο με ποσοστό 24% και την είσοδο στο Χρηματιστήριο Αθηνών μέσω της Συγγενούς Εταιρείας ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών.
Ο ΑΔΜΗΕ ακολουθεί το μοντέλο του ιδιοκτησιακά διαχωρισμένου Διαχειριστή και η μετοχική του σύνθεση έχει διαμορφωθεί ως εξής:

  • 51% ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών ΑΕ
  • 25% ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ ΑΕ
  • 24% State Grid Europe Limited

Το Ελληνικό Δημόσιο είναι κάτοχος ποσοστού 51% στο ΑΔΜΗΕ.
Κεντρική  αποστολή του ΑΔΜΗΕ είναι διασφάλιση του εφοδιασμού της χώρας με ηλεκτρική ενέργεια με τρόπο ασφαλή, αποδοτικό και αξιόπιστο, προωθώντας την ανάπτυξη του ελεύθερου ανταγωνισμού στην Ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και εξασφαλίζοντας την ισότιμη μεταχείριση των χρηστών του ΕΣΜΗΕ. Η εταιρεία επιδιώκει να είναι ένας από τους πιο αποτελεσματικούς και εξωστρεφείς  διαχειριστές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη, παρέχοντας προστιθέμενη αξία σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, με σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον.
ΤΟ ΕΣΜΗΕ αποτελείται από το Διασυνδεδεμένο Σύστημα του ηπειρωτικού τμήματος της χώρας και των συνδεδεμένων με αυτό νησιών στα επίπεδα της υψηλής (150 kV) και υπερυψηλής τάσης (400 kV). Περιλαμβάνει Γραμμές Μεταφοράς 400 kV και 150  kV, 21 Κέντρα Υπερυψηλής Τάσης (ΚΥΤ) και 312 Υποσταθμούς. Οι Γραμμές Μεταγοράς έχουν συνολικό μήκος 11.801 km, εκ των οποίων 11.059 χλμ. είναι εναέριες και 742 χλμ. υποβρύχιες και υπόγειες. Οι υπόγειες Γραμμές Μεταφοράς είναι εγκατεστημένες κυρίως στα μεγάλα αστικά κέντρα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Με υποβρύχιες γραμμές συνδέεται η ηπειρωτική χώρα με τα νησιά του Ιονίου (Κέρκυρα, Λευκάδα, Ζάκυνθος, Κεφαλονιά) με την Ανδρο, τη Σύρο την Πάρο και τη Μύκονο. Ταυτόχρονα προχωρούν οι εργασίες για τη Διασύνδεση της Κρήτης και επιπλέον νησιών των Κυκλάδων, ενώ υπό σχεδιασμό βρίσκεται η διασύνδεση των Δωδεκανήσων καθώς και των νησιών του Βορειοανατολικού Αιγαίου.

ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

ΔΕΗ Α.Ε.

ΔΕΗ Α.Ε.

Η ΔΕΗ Α.Ε. ιδρύθηκε το 1950 με σκοπό την παραγωγή, τη μεταφορά και τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας σε όλη την ελληνική επικράτεια. Τον Δεκέμβριο του 2001, οι μετοχές της ΔΕΗ εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Σήμερα είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα με περισσότερους από 7,2 εκατομμύρια πελάτες, που αντιστοιχούν περίπου στο 85% της αγοράς. Διαθέτει μεγάλη υποδομή σε εγκαταστάσεις ορυχείων λιγνίτη και μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ η εγκατεστημένη ισχύς της ανέρχεται σε περίπου 12 GW. Στο παραγωγικό της δυναμικό περιλαμβάνονται σταθμοί με καύσιμο λιγνίτη, φυσικό αέριο και πετρέλαιο, υδροηλεκτρικοί και Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.
Η θυγατρική της εταιρίας ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. έχει την ευθύνη για τη διαχείριση, την ανάπτυξη, τη λειτουργία και τη συντήρηση του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας.

ΔΕΗ Α.Ε.

ΔΕΔΔΗΕ

ΔΕΔΔΗΕ

ΔΕΔΔΗΕ: Φέρνουμε την ενέργεια σε κάθε γωνιά της Ελλάδας

O ΔΕΔΔΗΕ συστάθηκε το 2012 έπειτα από την απόσχιση του Κλάδου Διανομής της ΔΕΗ Α.Ε. Σήμερα, αποτελεί κατά 100% θυγατρική εταιρεία της ΔΕΗ Α.Ε., ωστόσο είναι διοικητικά και λειτουργικά ανεξάρτητη.
Μέσα από τα δίκτυα Μέσης και Χαμηλής Τάσης, ο ΔΕΔΔΗΕ ηλεκτροδοτεί 7.5 εκατομμύρια πελάτες, ενώ η Εταιρεία απασχολεί περίπου 6.500  εργαζόμενους σε ολόκληρη τη χώρα.
Το βασικό του έργο είναι η αποτελεσματική λειτουργία, συντήρηση και ανάπτυξη του δικτύου διανομής της χώρας, η διαχείριση των συστημάτων ηλεκτροδότησης των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών και η παροχή αμερόληπτης πρόσβασης στο Δίκτυο για όλους τους καταναλωτές ενέργειας, τους παραγωγούς διεσπαρμένης παραγωγής και τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας.

ΔΕΔΔΗΕ

ΔΕΠΑ

ΔΕΠΑ

Η ΔΕΠΑ είναι η εταιρεία που εισήγαγε το φυσικό αέριο στην Ελλάδα, πραγματοποιώντας μια μεγάλη ενεργειακή επένδυση.
Η ΔΕΠΑ, με πολύχρονη παρουσία στην ελληνική αγορά, είναι ένας σύγχρονος και ανταγωνιστικός όμιλος εταιρειών, με δυναμική παρουσία στον ενεργειακό τομέα και ουσιαστική συμβολή στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, την προστασία του περιβάλλοντος και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των τοπικών κοινωνιών.
Με συνεχείς επεκτάσεις των αγωγών φυσικού αερίου, ο όμιλος ΔΕΠΑ φέρνει το φυσικό αέριο κοντά σε όλο και περισσότερες περιοχές της χώρας.
Με μακροχρόνιες συμβάσεις προμήθειας αερίου (μέσω αγωγών και LNG) στηρίζει την επάρκεια και ασφάλεια εφοδιασμού της χώρας, ενώ ταυτόχρονα αναπτύσσει σημαντικές πρωτοβουλίες, ώστε η Ελλάδα να έχει ουσιαστικό ρόλο ως κόμβος διαμετακόμισης φυσικού αερίου προς την Ευρώπη από χώρες με πλούσια κοιτάσματα φυσικού αερίου.

ΔΕΠΑ

ΔΕΣΦΑ

ΔΕΣΦΑ

Ο Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε. ιδρύθηκε στις 30 Μαρτίου 2007 βάσει του Ν. 3428/2005 για την απελευθέρωση της αγοράς φυσικού αερίου (ΦΕΚ 313/27.12.2005), με τον οποίο εναρμονίσθηκε η ελληνική νομοθεσία με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 03/55/EK.  Είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία, τη διαχείριση, την εκμετάλλευση και την ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ) και των διασυνδέσεών του κατά τρόπο τεχνικά άρτιο και οικονομικά αποδοτικό και με σκοπό τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των χρηστών του με ασφάλεια, αξιοπιστία και επάρκεια. Συμβάλλοντας καθοριστικά στην ασφάλεια εφοδιασμού και τη διαφοροποίηση των πηγών τροφοδοσίας της ευρύτερης περιοχής, ο ΔΕΣΦΑ διευκολύνει παράλληλα την ανάπτυξη ανταγωνισμού στην ελληνική αγορά ενέργειας, μεριμνώντας σταθερά για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου. Με εκτεταμένη εμπειρία και διαθέτοντας άρτια καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό, ο ΔΕΣΦΑ καθίσταται αξιόπιστος εταίρος στο πλαίσιο των εν εξελίξει διεθνών ενεργειακών έργων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

ΔΕΣΦΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΕΛ.ΠΕ.)

Tuk Tuk Hellas

Tuk Tuk Hellas

Η νέο-εισερχόμενη εταιρεία Tuk Tuk Hellas είναι ο αποκλειστικός αντιπρόσωπος της Tuk Tuk Factory σε Ελλάδα και Κύπρο και εμπορεύεται τα 100% ηλεκτρικά οχήματα e-Tuk. Οι τύποι των οχημάτων αυτών είναι δύο, το επιβατηγό LIMO GT και το φορτηγό VENDO GT, και παρέχονται προς πώληση ή ενοικίαση ορισμένου χρόνου.
Η εταιρεία είναι στελεχωμένη με έμπειρους καταξιωμένους επαγγελματίες με βαθιά γνώση στα δεδομένα της ηλεκτροκίνησης σε ευρύτερο Ευρωπαϊκό επίπεδο.
Το όραμα της εταιρείας είναι η προώθηση της ηλεκτροκίνησης σε Ελλάδα και Κύπρο με μια δυναμική είσοδο στο χώρο του τουρισμού, των προωθητικών ενεργειών, των ξενοδοχείων, των city tours και του marketing.

Tuk Tuk Hellas

ZeniΘ

ZeniΘ

Η ΖeniΘ, η εξέλιξη της εταιρείας ΑΕΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ που έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη εκατοντάδων χιλιάδων καταναλωτών από το 2000 μέχρι και σήμερα, είναι ο Νο1 πάροχος φυσικού αερίου στην Ελλάδα σε αριθμό συνδέσεων και η 1η εταιρεία στην Ελλάδα που προσφέρει την  υπηρεσία ολοκληρωμένης ενέργειας σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Από το 2000 δραστηριοποιείται με επιτυχία στην αγορά του φυσικού αέριου και το 2017 πραγματοποίησε την είσοδό της στην αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας.
Στη μετοχική σύνθεση της εταιρείας συμμετείχε από το 2000- 7/2017 η Δημόσια Επιχείρηση Αερίου (ΔΕΠΑ) και ο ιταλικός κολοσσός ενέργειας ΕΝΙ, οι οποίες κατείχαν το 51% και 49% της ΖeniΘ αντίστοιχα, με τη δεύτερη να έχει και τη διαχείριση του σχήματος. Από τις 20/07/2017, η ΕΝΙ αποτελεί τον μοναδικό μέτοχο της εταιρείας.
Στo site της ZeniΘ, www.zenith.gr, οι καταναλωτές μπορούν να ενημερώνονται για τα προγράμματα φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας, τις υπηρεσίες, τα προϊόντα και τις προσφορές της εταιρείας. Η ZeniΘ διαθέτει 7 καταστήματα εξυπηρέτησης πελατών, τηλεφωνική εξυπηρέτηση (18321) και είναι η πρώτη εταιρεία του κλάδου με ολοκληρωμένη παρουσία σε όλες τις πλατφόρμες social media (Facebook, Linkedin, Instagram  και  Twitter), διασφαλίζοντας την άμεση και έγκυρη επικοινωνία με τους καταναλωτές.

ZeniΘ

Εταιρεία Διανομής Αερίου Αττικής Α.Ε.

Εταιρεία Διανομής Αερίου Αττικής Α.Ε.

Η Εταιρεία Διανομής Αερίου Αττικής (ΕΔΑ Αττικής) ασκεί τη δραστηριότητα Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου στο Νομό Αττικής. Από 1.1.2017, η διανομή έχει πλέον αποσχιστεί από την εμπορία φυσικού αερίου και είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για το δίκτυο που εκτείνεται μέχρι τις εγκαταστάσεις των καταναλωτών.
Η ΕΔΑ Αττικής είναι υπεύθυνη να διενεργεί όλες τις εργασίες ή δραστηριότητες που συνδέονται με τον προγραμματισμό, την προώθηση, τη μελέτη, τον σχεδιασμό, την κατασκευή, τη συντήρηση, την επέκταση, τη λειτουργία, τη διεύθυνση και την ανάπτυξη του Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου εντός της γεωγραφικής περιοχής στην οποία ορίζονται οι αρμοδιότητές της. Πέρα από τις τεχνικές δραστηριότητες, η ΕΔΑ Αττικής παρέχει ενημερωτικές, εκπαιδευτικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες, καθώς και ενεργειακές υπηρεσίες όπως η εφαρμογή και διαχείριση υπηρεσιών εξοικονόμησης ενέργειας.

Εταιρεία Διανομής Αερίου Αττικής Α.Ε.

GREEN

GREEN

Η Greek Environmental & Energy Network / GREEN ― μέλος του Ομίλου B. Βασιλειάδη, ο οποίος δραστηριοποιείται στους τομείς της διαχείρισης αποβλήτων, της ανακύκλωσης καθώς και της ενέργειας― είναι μία από τις πρώτες ελληνικές ιδιωτικές εταιρείες εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα.
Από την ίδρυσή της, το 2008, αναπτύχθηκε πολύ γρήγορα, απασχολώντας προσωπικό με υψηλή εμπορική και τεχνική εξειδίκευση στην ενεργειακή αγορά και διαδραματίζοντας σημαντικό ρόλο στον τομέα της ενέργειας της χώρας μας, αλλά και πέρα από τα σύνορα.
Δραστηριοποιείται στην Εμπορία Ηλεκτρικής Ενέργειας με παρουσία σε περισσότερες από 15 τοπικές αγορές. Επιπλέον, επενδύει σε Έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην Ελλάδα, ενώ αναπτύσσει δραστηριότητα στους τομείς Εμπορίας Φυσικού Αερίου και Δικαιωμάτων Εκπομπών Ρύπων.
Όραμα της GREEN είναι να αλλάξει τον κόσμο της ενέργειας, δημιουργώντας νέα προϊόντα και
υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας, ελαχιστοποιώντας το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα.

GREEN

WATT+VOLT

WATT+VOLT

Η WATT+VOLT είναι εταιρεία παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών ενέργειας. Είναι αμιγώς ελληνική και αποτελεί μια ταχύτατα αναπτυσσόμενη και κερδοφόρα εταιρεία στην ελληνική επικράτεια.
Από το 2011, η WATT+VOLT κατέχει Άδεια Εμπορίας και Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας για την ελληνική αγορά ενέργειας, ενώ το 2015 έλαβε και Άδεια Προμήθειας Φυσικού Αερίου, μια δραστηριότητα που έθεσε σε εφαρμογή τον Απρίλιο του 2018.
Η WATT+VOLT, έπειτα από 8 χρόνια επιτυχημένης λειτουργίας και ανοδικής πορείας, μετρά ήδη πάνω από 95.000 ικανοποιημένους πελάτες και έχει αναπτύξει 28 σημεία εξυπηρέτησης σε όλη την Ελλάδα με γνώμονα την πελατοκεντρική στρατηγική ανάπτυξής της και την ενεργή παρουσία της στο πλευρό των καταναλωτών κάθε τοπικής κοινωνίας.

WATT+VOLT

Star Κεντρικής Ελλάδας

B2Green.gr

Businessenergy

Energia.gr

Energyin.gr

Energypress.gr

World Energy News