Μιχάλης Σκαλιώτης

Μιχάλης Σκαλιώτης

Ο Μιχάλης Σκαλιώτης είναι επικεφαλής της Επιχειρησιακής Ομάδας - Μαζικά Δεδομένα (Task Force – Big Data) στη Στατιστική Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Eurostat).

Κατά τη διάρκεια της πολυετούς θητείας του στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν υπεύθυνος για την ανάπτυξη και τον συντονισμό στατιστικών σχεδίων και προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος σε πολλούς τομείς, όπως η απασχόληση και η ανεργία, η εκπαίδευση, η δημογραφία, η υγεία, η έρευνα, η τεχνολογία της πληροφορίας και των επικοινωνιών, ο τουρισμός, η κοινωνική προστασία, κ.λπ. Την περίοδο 2002-2005 διετέλεσε μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Στατιστικού Ινστιτούτου της UNESCO. Από τον Ιανουάριο 2014 είναι υπεύθυνος του συντονισμού, εντός του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος, δράσεων και προγραμμάτων για την υλοποίηση της «Διακήρυξης του Scheveningen» που αφορά τα Μαζικά Δεδομένα και τις Επίσημες Στατιστικές. Στο επίκεντρο των ερευνητικών και επιχειρησιακών του ενδιαφερόντων βρίσκονται θέματα που σχετίζονται με τον ρόλο της στατιστικής στην ψηφιακή εποχή και ιδιαίτερα η ανάπτυξη των έξυπνων στατιστικών (smart statistics).
επιστροφή στη σελίδα ομιλητών