Νινέτα Πολέμη

Νινέτα Πολέμη

Απέκτησε το διδακτορικό (Ph.D) της από το Graduate School and University Center, City University of New York. Κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής της πορείας κατείχε διδακτικές θέσεις στο Queens College και Baruch College του City University of New York, ήταν επίκουρος καθηγήτρια στο  State University of New York, Farmingdale, Τεχνική Διευθύντρια και Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου στην  EXPERTNET S.A. Από το 2003 είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Πληροφορικής, Διευθύντρια της κατεύθυνσης Ασφάλειας του Μεταπτυχιακού Προγράμματος και του Εργαστηρίου Ασφάλειας UNIPI Security Lab.

Έχει περισσότερες από εκατό δημοσιεύσεις και έχει λάβει σειρά υποτροφιών και διακρίσεων. Έχει διοργανώσει πολλές επιστημονικές ημερίδες και έχει διατελέσει μέλος οργανωτικών επιτροπών διεθνών συνεδρίων. Έχει αναλάβει καθήκοντα Επιστημονικής Υπευθύνου ελληνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών έργων. Έχει επίσης διατελέσει αξιολογήτρια και εμπειρογνώμονας στην ΕΕ και στην ENISA. Στον χώρο της ασφάλειας στη ναυτιλία έχει συνεισφέρει στην αναφορά “Fist ENISA report on maritime security-2010”, ανάδοχος των έργων  S-PORT/ ΓΕΓΕΤ  (2010-2012), Medusa/DG HOME//CIPS (2014-2016), ρεχνική ανάδοχος των έργων CYSM/DG HOME/CIPS (2012-2014) και MITIGATE/DG CONNECT/Trust & Privacy (2015-2017). Επίσης, έχει δώσει σειρά  διαλέξεων σε διεθνή συνέδρια του ΝΑΤΟ, IISA/IEEE, DGMOVE, DG Transport.




επιστροφή στη σελίδα ομιλητών