Σέργιος Σούρσος

Σέργιος Σούρσος

Ο Σέργιος Σούρσος γεννήθηκε στην Αθήνα. Απέκτησε το δίπλωμά του από το Τμήμα Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών το 1999. Από το ίδιο Πανεπιστήμιο απέκτησε μεταπτυχιακό δίπλωμα στα πληροφοριακά συστήματα (2001) και διδακτορικό δίπλωμα σε θέματα χρέωσης για τεχνολογίες παροχής πόρων κατ’ αίτηση. Ο Σ. Σούρσος εργάζεται ως Master R&D Engineer στην Intracom Telecom και ασχολείται με την έρευνα πάνω στους τομείς των IoT, Big Data analytics και δικτύων 5G. Παράλληλα, είναι συντονιστής του ευρωπαϊκού ερευνητικού H2020 έργου symbIoTe, ενός από τα 7 έργα που χρηματοδοθηκαν πανευρωπαϊκώς με σκοπό να μελετήσουν θέμα διαλειτουργικότητας σε περιβάλλοντα IoT.

Κατά το παρελθόν έχει ασχοληθεί με έρευνα σε θέματα διαχείρισης κίνησης σε δίκτυα P2P, περιβάλλοντα cloud και information-centric δικτύων, καθώς και σε σχεδιασμό μηχανισμών διαμόρφωσης ζήτησης σε έξυπνα ενεργειακά δίκτυα. Ο Σέργιος. Σούρσος έχει παρουσιάσει την ερευνητική δουλειά του σε επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια και έχει διατελέσει ως συντονιστής στο EC DG INFSO's Future Internet Socio-Economics Task Force.
επιστροφή στη σελίδα ομιλητών