Hans Mulders

Hans Mulders

Ο Hans Mulders έχει μεγάλη επαγγελματική εμπειρία στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στον τομέα του ΙοΤ. Προσφέρει στους πελάτες του ένα συνδυασμό έμπνευσης και ικανότητας υλοποίησης, ενώ πάντα του δημιουργούσε έλξη το CIM. Τα ενδιαφέροντά του πλέον εστιάζουν στο digital manufacturing and servitization, και πιο συγκεκριμένα σε εφαρμογές ΙοΤ και υπηρεσιών (IoTS) με στόχο απτά επιχειρηματικά αποτελέσματα. Ο Hans Mulders είναι κάτοχος 3 μάστερ στα πεδία Computer Science (Technical University Delft, The Netherlands), Industrial Management (University of Hertfordshire, U.K.) και Enterprise Architecture (Radboud University Nijmegen, The Netherlands). Πριν ενταχθεί στο δυναμικό της PA Consulting Group, 15 χρόνια νωρίτερα, εργάστηκε για μεγάλο χρονικό διάστημα στην Oracle και τη Xerox.
επιστροφή στη σελίδα ομιλητών