3ο ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗΣ

λίγα λόγια για το συνέδριο

Μετά από εννέα χρόνια μνημονίων, «προστατευόμενης» εποπτείας και ειδικής διαχείρισης,  η Ελλάδα ετοιμάζεται να «γυρίσει σελίδα» και να επανέλθει στη κανονικότητα. Η επόμενη μέρα θέλει τη χώρα ικανή να εξέλθει στις διεθνείς αγορές, να εκτεθεί στον ανταγωνισμό, να διαμορφώσει συνθήκες ανάπτυξης, στοχεύοντας στην εξασφάλιση αυξανόμενων ρυθμών παραγωγικής και οικονομικής μεγέθυνσης. 

Σε επίπεδο πρωτογενούς τομέα, το βασικό ερώτημα που τίθεται είναι : ποια θα είναι η θέση της αγροτικής δραστηριότητας στην μεταμνημονιακή Ελλάδα; Προκειμένου να υπάρξει μια ουσιαστική προσέγγιση του θέματος πρέπει να τεθούν επί τάπητος καίρια ζητήματα όπως: ποια είναι η πραγματική δυναμική που εμφανίζει σήμερα ο πρωτογενής κλάδος και υπό ποιες προϋποθέσεις μπορεί η εγχώρια αγροτική παραγωγή να «αποδώσει» τα βέλτιστα στην προσπάθεια της ανασυγκρότησης της χώρας; 

Σαφώς και θα πρέπει να προσμετρηθούν και οι υφιστάμενες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο αγροτικός κόσμος καθώς επίσης και οι νέες συνθήκες που θα διαμορφωθούν σε ευρωπαϊκό αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο στο εγγύς μέλλον.
Φορολογικό, ασφαλιστικό, κόστος παραγωγής, μικρός κλήρος, νέες μορφές οργάνωσης, κλιματολογικές αλλαγές, νέες καλλιέργειες, γεωργία ακριβείας, καλές πρακτικές, αειφορία, έρευνα και ανάπτυξη, επενδυτικοί σχεδιασμοί, άμεσες ενισχύσεις, επιδοτήσεις, δανεισμός είναι οι λέξεις που συνθέτουν τη καθημερινότητα του Έλληνα παραγωγού, ο οποίος καλείται να «καλλιεργήσει» την εγχώρια ανάπτυξη.  

Εκτός συνόρων, η αντίστροφη μέτρηση για την οριοθέτηση της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής μετά το 2020 έχει ξεκινήσει μέσα σε μια συγκυρία που οι πολιτικοί συσχετισμοί των ισχυρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης μεταβάλλονται, το Brexit αφήνει ηχηρό αποτύπωμα και το ελληνικό γεωργικό εισόδημα παραμένει άμεσα εξαρτημένο από τις χρηματοδοτήσεις των Βρυξελλών. Η χρονική περίοδος είναι ιδιαίτερα κρίσιμη, υπό την έννοια ότι ενδεχόμενες αναπροσαρμογές των διαθέσιμων πόρων και εργαλείων της ΚΑΠ σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα, θα έχουν άμεση επίδραση στα υφιστάμενα αναπτυξιακά πλάνα του κλάδου. 

Την ίδια ώρα, νέες τάσεις διαμορφώνονται τόσο σε επίπεδο φυτικής όσο και ζωικής παραγωγής, δημιουργώντας προοπτικές για την αγροδιατροφική επιχειρηματικότητα.
Η ανάπτυξη σε αυτό το πεδίο ωστόσο χρήζει της υποστήριξης  στοχευμένου πλαισίου, απαραίτητων επενδυτικών και χρηματοδοτικών εργαλείων, ενώ ιδιαίτερα σημαντική είναι και η εκπαίδευση των παραγωγών στις βέλτιστες πρακτικές, στην αξιοποίηση της τεχνολογίας και στην αναζήτηση καινοτόμων προσεγγίσεων στην δραστηριότητά τους. 

Στο πλαίσιο αυτό αναδύονται θεσμικά, οργανωτικά, διαχειριστικά, στρατηγικά θέματα  τα οποία θα προσεγγίσει το 3ο Αγροτικό Συνέδριο της Ναυτεμπορικής με τίτλο «ο ρόλος της Ελληνικής Γεωργίας στην ανασυγκρότηση της χώρας». Εκπρόσωποι της πολιτικής ηγεσίας, θεσμικοί και ακαδημαϊκοί φορείς, στελέχη του δευτερογενούς τομέα, συνεταιριστικές οργανώσεις, πιστωτικά ιδρύματα θα αναδείξουν προβλήματα και θα υποδείξουν προτάσεις, ενώ ιδιαίτερη αναμένεται να είναι η συμβολή των προσκεκλημένων ομιλητών δύο σημαντικών χωρών στο τομέα της γεωργίας, του Ισραήλ και του Βελγίου, στην κατεύθυνση της διαμόρφωσης στοχευμένων πρακτικών που θα συνθέσουν μια ανταποδοτική εθνική αγροτική στρατηγική.

 • Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
 • Bayer
 • ALPHA BANK
  ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΕΒΕ
  ΣΕΚΕ ΑΕ - Συνεταιριστική Ένωση Καπνοπαραγωγών Ελλάδος
 • GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ
  INTERAMERICAN
 • STAR Κεντρικής Ελλάδας
  ΔΕΛΤΑ TV
  ΗΠΕΙΡΟΣ TV 1
  ΚΡΗΤΗ ΤV - Radio 98.4
  Neakriti.gr
  Λαμιακός Τύπος
  Larissanet Εβδομαδιαία Εφημερίδα
  Larissanet.gr
  Super B
  TRT
 • Agrenda
  Agronews.gr
  Ελληνική Γεωργία
  Olive Νews
  Εφημερίδα Ύπαιθρος Χώρα
  Ypaithros.gr