Δημήτρης Ζορμπάς

Δημήτρης Ζορμπάς

Διευθύνων Σύμβουλος & Γενικός Διευθυντής Συνεταιριστική Ασφαλιστική

Ο Δημήτριος Ζορμπάς γεννήθηκε το 1960 και είναι κάτοχος πτυχίου Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών, καθώς και πτυχιούχος του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών. Ξεκίνησε τη καριέρα του στη Συνεταιριστική Ασφαλιστική το 1980, στην οποία εργάσθηκε σε διάφορες θέσεις. Από το 1997 μέχρι σήμερα εκτελεί καθήκοντα Γενικού Διευθυντή της εταιρείας, ενώ από το 2002 γίνεται μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Κατά τν μακρόχρονη πορεία του στον ασφαλιστικό χώρο ανέπτυξε ενεργή δραστηριότητα στο πλαίσιο της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος. Παράλληλα δραστηριοποιείται και στον συνεταιριστικό χώρο.

Σήμερα είναι: Διευθύνων Σύμβουλος και Γενικός Διευθυντής της Συνεταιριστικής Ασφαλιστικής, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος, Πρόεδρος Φιλικού Διακανονισμού (Σ.Α.Π.), τ. Πρόεδρος του Επικουρικού Κεφαλαίου Ασφάλισης Ευθύνης από Ατυχήματα Αυτοκινήτων

Πρόεδρος της Επιτροπής Ατυχημάτων της Ε.Α.Ε.Ε., Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Association of Mutual Insurers and Insurance Cooperatives in Europe (AMICE) και Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Συνεταιριστικής Ασφαλιστικής.
επιστροφή στη σελίδα ομιλητών