ΠΡΟΦΙΛ ΧΟΡΗΓΩΝ

Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος

Allianz Ελλάδος

Allianz Ελλάδος

Η Allianz Ελλάδος, μέλος του Ομίλου Allianz, είναι ένας από τους κορυφαίους οργανισμούς της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς εδώ και 27 έτη. Οι τομείς δράσης και τα προϊόντα της Allianz Ελλάδος καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα ασφαλιστικών αναγκών, όπως η ασφάλιση αυτοκινήτου και κατοικίας, ασφάλιση προστασίας και νοσοκομειακή περίθαλψη, σύνταξη και αποταμίευση αλλά και ανάγκες όπως η προστασία των περιουσιακών στοιχείων μιας επιχείρησης και η ασφάλιση του ανθρώπινου δυναμικού της. Από τη μεγάλη γκάμα των προϊόντων της δεν λείπουν και οι «πράσινες» λύσεις όπως η ασφάλιση φωτοβολταϊκών συστημάτων και η περιβαλλοντική ευθύνη. Ιδιαίτερη θέση στην προϊοντική στρατηγική της εταιρείας έχει ο σχεδιασμός εξατομικευμένων και πρωτοποριακών λύσεων για αυτοκινητοβιομηχανίες αποτελώντας στρατηγικό εταίρο των πιο γνωστών brands της ελληνικής αγοράς αυτοκινήτου.

Το 2016 βρήκε την εταιρεία να εξυπηρετεί πάνω από 270.000 πελάτες, ενώ κατέβαλε συνολικά 83 εκατ. ευρώ σε αποζημιώσεις, εξαγορές και λήξεις συμβολαίων. Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 193,4 εκατ. ευρώ από το σύνολο των δραστηριοτήτων (ασφαλίσεις, αμοιβαία κεφάλαια και λοιπές θυγατρικές), ενώ τα λειτουργικά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 7,5 εκατ. ευρώ. Ταυτόχρονα, η Allianz Ελλάδος ανταποκρίνεται με απόλυτη επάρκεια στις απαιτήσεις του Πλαισίου Φερεγγυότητας ΙΙ, καθώς διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία, τα υγιή οικονομικά μεγέθη, αλλά και τη στήριξη ενός κορυφαίου ασφαλιστικού Ομίλου.

H κερδοφόρος ανάπτυξη της Allianz Ελλάδος προχωρά με όχημα πέντε στρατηγικούς πυλώνες: Πελατοκεντρικότητα, Ψηφιοποίηση, Τεχνική Αρτιότητα, Μοχλοί Ανάπτυξης και Αξιοκρατία. H Πελατοκεντρικότητα αποτελεί τον πυρήνα της αναπτυξιακής της στρατηγικής και η Allianz επενδύει σταθερά σε δράσεις ενίσχυσής της. Οι πελάτες της, για 3η συνεχόμενη χρονιά το 2017, την ανέδειξαν ως την εταιρεία με τον υψηλότερο Δείκτη Καθαρών Υποστηρικτών στον κλάδο Γενικών Ασφαλίσεων στην Ελληνική αγορά*.

Όμιλος Allianz

O Όμιλος Allianz είναι ένας από τους ισχυρότερους παγκόσμιους παρόχους χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Μαζί με τους πελάτες και τους συνεργάτες των πωλήσεων, αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες χρηματοοικονομικές κοινότητες στον κόσμο με δραστηριότητα εδώ και 128 χρόνια. Περισσότεροι από 86 εκατομμύρια ιδιώτες και εταιρικοί πελάτες σε 70 χώρες βασίζονται στη γνώση, την παγκόσμια εμβέλεια, την ισχυρή και σταθερή κεφαλαιακή θέση της Allianz, ώστε να προστατευθούν από κινδύνους και να αξιοποιήσουν ευκαιρίες. Ο Όμιλος Allianz αποτελεί και επαγγελματική οικογένεια για περισσότερους από 140.000 εργαζόμενους παγκοσμίως.

*Πηγή: MRB, Έρευνες NPS Κλάδος Γενικών Ασφαλίσεων 2015-2017

Allianz Ελλάδος

Ασφαλιστικός Όμιλος Eurolife ERΒ

Ασφαλιστικός Όμιλος Eurolife ERΒ

Ο Ασφαλιστικός Όμιλος Eurolife ERB αποτελεί μέλος της Fairfax Financial Holdings Limited και μέσω των εταιρειών του σε Ελλάδα και Ρουμανία σχεδιάζει, διαθέτει και προωθεί ασφαλιστικά προϊόντα και υπηρεσίες που καλύπτουν όλες τις ανάγκες του σύγχρονου ανθρώπου. Στην Ελλάδα, ο Όμιλος, περιλαμβάνει τις εταιρείες Eurolife ERB Α.Ε.Α.Ζ. και Eurolife ERB Α.Ε.Γ.Α και τη μεσιτική ERB Ασφαλιστικές Υπηρεσίες Α.Ε.Μ.Α. Κατέχει ηγετική θέση στο bancassurance ενώ παράλληλα συνεργάζεται με ευρύ δίκτυο ασφαλιστικών συνεργατών σε όλη την Ελλάδα. Στη Ρουμανία δραστηριοποιείται με τη Eurolife ERB Asigurari de Viata και τη Eurolife ERB Asigurari Generale. Ο Όμιλος Eurolife ERB επιτυγχάνει σταθερά ισχυρή κερδοφορία, διαθέτει υψηλή κεφαλαιακή επάρκεια που υπερκαλύπτει τις ευρωπαϊκές εποπτικές απαιτήσεις με σκοπό να είναι κάθε στιγμή σε θέση να εκπληρώνει άμεσα τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει για τους ασφαλισμένους του.

Παράλληλα, ο Όμιλος Eurolife ERB θέτει στο επίκεντρο της περαιτέρω ανάπτυξης του κλάδου συνολικά  τον επαναπροσδιορισμό του ρόλου της ιδιωτικής ασφάλισης στην ελληνική κοινωνία και αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της ασφαλιστικής συνείδησης.  Σε αυτό το πλαίσιο, η πρόσφατη δημιουργία της διαδραστικής πλατφόρμας επικοινωνίας ‘Ας μιλήσουμε’ προτείνει έναν διαφορετικό τρόπο σκέψης και αποτελεί τόπο συνάντησης για όσους θέλουν να σκέφτονται θετικά, να αναλαμβάνουν δράση και να συμμετέχουν σε ό,τι τους αφορά. 

Αποτελώντας μέλος ενός ισχυρού διεθνούς Ομίλου με ουσιαστικό αποτύπωμα στην ασφαλιστική αγορά, αλλά και με προσήλωση στον Έλληνα ασφαλιζόμενο,  ο Όμιλος Eurolife ERB παραμένει εστιασμένος στη δέσμευσή του για άριστη ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών του, δημιουργώντας προστιθέμενη αξία για τους πελάτες του, αλλά και για το σύνολο της οικονομίας και της κοινωνίας.

Ασφαλιστικός Όμιλος Eurolife ERΒ

ΑΧΑ Ελλάδας

ΑΧΑ Ελλάδας

Η ΑΧΑ Ελλάδας είναι εταιρεία του Ομίλου ΑΧΑ, της κορυφαίας ασφαλιστικής επωνυμίας παγκοσμίως, για 9η  συνεχή χρόνια. Με παρουσία σε 64 χώρες, 165 χιλιάδες άτομα στο ανθρώπινο δυναμικό και έσοδα 98,6 δισ. ευρώ, ο Όμιλος ΑΧΑ εξυπηρετεί 107 εκατομμύρια πελάτες, παρέχοντάς τους υπηρεσίες ασφάλισης, αποταμίευσης και διαχείρισης κεφαλαίων.

Η παρουσία της ΑΧΑ στην Ελλάδα από το 2007 χαρακτηρίζεται από σταθερή ανάπτυξη και διαρκή βελτίωση του μοντέλου λειτουργίας της, με σκοπό την προσαρμογή στις απαιτήσεις των 400 χιλιάδων και πλέον πελατών της. Με τη βοήθεια ενός εκτεταμένου και πολυδιάστατου δικτύου συνεργατών, παρέχει σε ιδιώτες και επιχειρήσεις ένα ολοκληρωμένο φάσμα ασφαλιστικών υπηρεσιών.

Διαθέσιμοι, προσηλωμένοι και αξιόπιστοι, οι άνθρωποι της ΑΧΑ αποδεικνύουν καθημερινά την υπόσχεσή τους να προστατεύουν τους πελάτες τους. Γι΄ αυτό 9 στους 10 ασφαλισμένους της δηλώνουν ικανοποιημένοι από τις υπηρεσίες που τους παρέχει και τον τρόπο που τους αποζημιώνει.

Απόδειξη για τα παραπάνω αποτελούν οι διακρίσεις της Εταιρείας σε θέματα διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού με κυριότερη την κατάκτηση της 1ης θέσης στον διεθνώς αναγνωρισμένο διαγωνισμό Best Workplaces, καθώς και οι διακρίσεις σε επίπεδο εταιρικής φήμης, εταιρικής υπευθυνότητας και παροχής καινοτόμων λύσεων στους ασφαλισμένους της.

ΑΧΑ Ελλάδας

ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

Η Εθνική Ασφαλιστική κατέχει ηγετική θέση στην ελληνική ασφαλιστική αγορά τόσο στον Κλάδο Ζωής όσο και στους Γενικούς Κλάδους.

Με ιστορία 127 ετών έχει καταστήσει το όνομά της συνώνυμο με την πραγματική εξασφάλιση και την απόλυτη φερεγγυότητα, ενώ συνεχίζει να αναπτύσσεται με ραγδαίους ρυθμούς και παράλληλα βελτιώνει τις υποδομές της ώστε να παρέχει ποιοτικές υπηρεσίες στον Έλληνα καταναλωτή. Με 13 διοικητικά υποκαταστήματα, 2.082 ασφαλιστικούς συμβούλους σε 153 γραφεία πωλήσεων σε όλη τη χώρα και 1.484 συνεργαζόμενα πρακτορεία και brokers έχει δημιουργήσει ένα δίχτυ ασφαλείας, καλύπτοντας κάθε ανάγκη.

Η επιτυχημένη πορεία της Εθνικής Ασφαλιστικής και οι διαχρονικές αξίες που τη συνοδεύουν αποτελούν εγγύηση για τους πάνω από 1.000.000 ασφαλισμένους της.

ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ

Η Ευρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α. ιδρύθηκε το 1977 και είναι μια πλήρης ασφαλιστική εταιρεία.  Έχει ένα σύνολο σημείων που τη διαφοροποιούν από τον ανταγωνισμό όπως ενδεικτικά:

  • Είναι ελληνική Εταιρεία και η μόνη ασφαλιστική εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
  • Έχει σημειώσει αποδόσεις που ξεπερνούν τα συνήθη όρια. Ειδικά, τα τελευταία 7 έτη, η εταιρεία έχει πετύχει θεαµατική αύξηση της παραγωγής της κατά 53% και διπλασιασµό του µεριδίου αγοράς της.
  • Διατηρεί ένα δίκτυο πωλήσεων με περισσότερους από 5.400 συνεργάτες, οι οποίοι εξυπηρετούν πάνω από 610.000 ασφαλιστήρια συμβόλαια.
  • Βραβεύτηκε για έβδομη συνεχόµενη χρονιά ως “True Leader” εταιρεία και είναι µία εκ των 8 επιχειρήσεων που λαµβάνουν αυτή τη διάκριση ανελλιπώς από την καθιέρωση του θεσµού.
  • Τα 3 τελευταία χρόνια λαμβάνει Χρυσό και Πλατινένιο Βραβείο Επιχειρηµατικής Ηθικής και Εταιρικής Υπευθυνότητας από το Ελληνικό Ινστιτούτο Επιχειρηματικής Ηθικής - EBEN GR.
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ

Generali Hellas AAE

Generali Hellas AAE

Η Generali δραστηριοποιείται στην Ελλάδα από το 1886 και συγκαταλέγεται μεταξύ των έξι κορυφαίων ασφαλιστικών εταιρειών στη χώρα. Έχει καθιερωθεί, διαχρονικά, ως μια ηγετική δύναμη, παρέχοντας λύσεις για όλους τους κλάδους ασφάλισης.

Είναι μέλος του Ομίλου Generali, ενός από τους μεγαλύτερους ασφαλιστικούς οργανισμούς παγκοσμίως. Με παρουσία σε πάνω από 60 χώρες, ο  Όμιλος αποτελεί μία από τις 50 πιο έξυπνες (MIT Technology Review) και τις 50 μεγαλύτερες εταιρείες στον κόσμο (Fortune Global 500).

Με εγγύηση την οικονομική της ευρωστία, η Generali επενδύει συνεχώς στην καινοτομία, έχοντας ως στόχο να αποτελέσει την πρώτη επιλογή της επόμενης γενιάς πελατών.

Generali Hellas AAE

HDI Global SE, Hellas

HDI Global SE, Hellas

H HDI Global SE αποτελεί κορυφαίο ασφαλιστή βιομηχανικών και εμπορικών κινδύνων, προσφέροντας εξατομικευμένες ασφαλιστικές λύσεις και υπηρεσίες διαχείρισης κινδύνου στους πελάτες της. Μέλος του Ομίλου Talanx, η HDI Global SE ηγείται του τομέα βιομηχανικών ασφαλίσεων του Ομίλου και λειτουργεί μέσω υποκαταστημάτων, θυγατρικών, καθώς και μέσω ενός ευρέος δικτύου συνεργατών σε πάνω από 130 χώρες παγκοσμίως. Με πάνω από 3.000 εργαζομένους και ασφάλιστρα της τάξεως των 4,3 δισ. ευρώ για το 2016, η εταιρεία αξιολογείται με υψηλότατους δείκτες οικονομικής ευρωστίας και φερεγγυότητας: Α+/stable από την Standard & Poor’s και A/stable από την ΑΜ Best.

Το ελληνικό υποκατάστημα της HDI Global SE λειτουργεί στην Αθήνα από το 1995 και παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες ασφάλισης και διαχείρισης κινδύνου, ανταποκρινόμενο στις ανάγκες μεγάλων εμπορικών και βιομηχανικών επιχειρήσεων, καθώς και μικρομεσαίων εταιρικών πελατών. Αποτελώντας περιφερειακό κέντρο για την ευρύτερη περιοχή, η HDI Global SE, Hellas επεκτείνεται πέρα από την ελληνική αγορά αναλαμβάνοντας δραστηριότητα στις χώρες των Βαλκανίων και της ΝΑ Μεσογείου.

HDI Global SE, Hellas

INTERAMERICAN

INTERAMERICAN

Περισσότερα από 45 χρόνια πρωτοπορίας στην ελληνική ασφαλιστική αγορά

Η INTERAMERICAN βρίσκεται σταθερά μεταξύ των κορυφαίων επιχειρήσεων της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς. Η Εταιρεία αποτελεί μέρος της ACHMEA, πολυεθνικού ομίλου ολλανδικών συμφερόντων που έχει πανευρωπαϊκά ηγετική παρουσία  στις ασφαλίσεις υγείας, συνεταιριστικό χαρακτήρα και εμπειρία 200 και πλέον ετών. Τα ασφαλιστικά προϊόντα και οι υπηρεσίες της INTERAMERICAN διακρίνονται για την καινοτομία τους, όπως η direct ασφάλιση (Anytime online) που καθιέρωσε στην Ελλάδα.

Η INTERAMERICAN δραστηριοποιείται σε όλους τους τομείς ασφάλισης (ζωής, υγείας και γενικών ασφαλίσεων), με πολυκαναλική διανομή των προγραμμάτων της. Αριθμεί σήμερα περισσότερους από 1.000.000 πελάτες, ιδιώτες και επιχειρήσεις. Η Εταιρεία διαθέτει ιδιόκτητες και σύγχρονες υποδομές στους τομείς Υγείας (AΘΗΝΑΪΚΗ MEDICLINIC γενική κλινική, MEDIFIRST δύο πολυϊατρεία) και Βοήθειας (οχήματα οδικής βοήθειας, ασθενοφόρα κ.λπ.). Η αναγνωρισιμότητα της INTERAMERICAN αγγίζει το απόλυτο (99%).

INTERAMERICAN

NN Hellas Ασφάλειες Ζωής

NN Hellas Ασφάλειες Ζωής

Η NN Hellas διακρίθηκε κατά το 2017 για 4η συνεχή χρονιά ως η «Καλύτερη Ασφαλιστική Εταιρία Ζωής στην Ελλάδα» από το διεθνώς αναγνωρισμένο περιοδικό World Finance, στον θεσμό Global Insurance Awards. Aποτελεί μέλος του ομίλου NN με ιστορία 170 ετών, που δραστηριοποιείται στην Ευρώπη και την Ασία. Η εταιρική διακυβέρνηση της ΝΝ Hellas διέπεται από 3 θεμελιώδεις αξίες: "Νοιαζόμαστε, Είμαστε ξεκάθαροι, Δεσμευόμαστε", ενώ όραμα της εταιρείας είναι να αποτελέσει έναν πρότυπο ασφαλιστικό οργανισμό.

NN Hellas Ασφάλειες Ζωής

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

Συνεταιριστική Ασφαλιστική

…η Ασφάλειά σου!

Η Συνεταιριστική Ασφαλιστική προσφέρει στον καταναλωτή το αίσθημα της ασφάλειας που απαιτούν οι δύσκολοι καιροί, με ξεκάθαρους όρους και πάντα σύμφωνα με τις δικές του ανάγκες.

Η Συνεταιριστική Ασφαλιστική μετρά 40 χρόνια ιστορίας, με το 50,55% του μετοχικού κεφαλαίου της να ανήκει σε ελληνικές συνεταιριστικές ενώσεις και τράπεζες και το υπόλοιπο 49,45% σε κορυφαίες ευρωπαϊκές συνεταιριστικές οργανώσεις. Πρόκειται για τη μοναδική αμιγώς συνεταιριστική ασφαλιστική στην Ελλάδα, που διέπεται από τις συνεταιριστικές αρχές.

Κυρίαρχο κριτήριο αποτελεί  και η κεφαλαιακή της επάρκεια, η οποία αποδεικνύεται από τον υψηλότατο δείκτη φερεγγυότητας που διαθέτει και την κατατάσσει ανάμεσα στις καλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδος.

Η Συνεταιριστική Ασφαλιστική διαθέτει ένα ευρύ φάσμα προϊόντων στους κλάδους ζωής, υγείας, κατοικίας, περιουσίας, επιχειρηματικών κινδύνων, αυτοκινήτου και πολλών άλλων.

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

Carglass®

Carglass®

Η Carglass® λειτουργεί στην Ελληνική αγορά από τον Απρίλιο του 2001 και αποτελεί μέλος της πολυεθνικής εταιρείας Belron® International, της ηγέτιδας δύναμης στην παγκόσμια αγορά επισκευής και αντικατάστασης κρυστάλλων αυτοκινήτων.  Διαθέτει 27 εταιρικά καταστήματα, 17 κινητές μονάδες, 20 εξουσιοδοτημένους συνεργάτες και πάνω από 90 επιπλέον σημεία εξυπηρέτησης πανελλαδικά. Η Carglass® μέσα από την ανθρωποκεντρική της φιλοσοφία εξυπηρετεί τον Σκοπό της, που είναι να κάνει τη διαφορά δίνοντας λύση στα προβλήματα των πελατών με πραγματικό ενδιαφέρον. Προσφέροντας υψηλού επιπέδου υπηρεσίες και άρτια εξυπηρέτηση, η Carglass® έχει ως στόχο να αποτελεί τη Φυσική Επιλογή των πελατών στα περιστατικά θραύσης κρυστάλλων αυτοκινήτων.

Carglass®

CNP ΖΩΗΣ

CNP ΖΩΗΣ

Η CNP ΖΩΗΣ είναι η Ασφαλιστική Εταιρεία Ζωής του Ομίλου CNP Cyprus Insurance Holdings στην Ελλάδα.

Σκοπός της Εταιρείας είναι να καλύψει τις διαφορετικές ασφαλιστικές ανάγκες των πελατών της, προσφέροντας μια ευρεία γκάμα προγραμμάτων ασφαλίσεων ζωής και ανικανότητας, σύνταξης, υγείας και προσωπικών ατυχημάτων, τα οποία απευθύνονται τόσο σε ιδιώτες όσο και σε επιχειρήσεις.

Η δημιουργία των προϊόντων της βασίζεται στην ανάλυση των πραγματικών αναγκών των πελατών, στοχεύοντας στην προσφορά των κατάλληλων καλύψεων τόσο για το Σήμερα όσο και για το Αύριο.

Η CNP ΖΩΗΣ προσφέρει τα προϊόντα της μέσω δικτύου Ανεξάρτητων Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών, προσβλέποντας στη συνεχή ενδυνάμωση των εργασιών της.

CNP ΖΩΗΣ

ERGO Ασφαλιστική Α.Ε.

ERGO Ασφαλιστική Α.Ε.

ERGO, η μεγαλύτερη ασφαλιστική εταιρεία Γενικών Ασφαλίσεων στην Ελλάδα

Η ERGO έχει 25 και πλέον έτη παρουσίας στην ελληνική ασφαλιστική αγορά και κύριο μέτοχο τη Munich Re, έναν παγκόσμιο ηγέτη στον τομέα των αντασφαλίσεων και της ανάληψης ασφαλιστικών κινδύνων.

Με την εξαγορά της ΑΤΕ Ασφαλιστικής το 2016 και τη νομική της συγχώνευση στις αρχές του 2018, ο νέος ενιαίος ασφαλιστικός οργανισμός με την επωνυμία “ERGO Ασφαλιστική Ανώνυμη Εταιρεία” αναδεικνύεται στη μεγαλύτερη εταιρεία Γενικών Ασφαλίσεων στην Ελλάδα με βάση τα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα και περισσότερους από 900.000 ασφαλισμένους. Η εταιρεία συνεχώς επεκτείνεται με έναν αυξανόμενο αριθμό συνεργατών, καθώς το δίκτυο πωλήσεων ενισχύεται σημαντικά με νέους και καταξιωμένους επαγγελματίες του χώρου ξεπερνώντας τους 2.700 ενεργούς συνεργάτες σε όλη την Ελλάδα.

ERGO Ασφαλιστική Α.Ε.

KPMG

KPMG

Η KPMG είναι ένα παγκόσμιο δίκτυο εταιρειών παροχής Ελεγκτικών, Φορολογικών και Συμβουλευτικών υπηρεσιών. Δραστηριοποιείται σε 154 χώρες και περιοχές και απασχολεί περίπου 200 000 άτομα σε εταιρείες-μέλη παγκοσμίως.

Με περισσότερα από 45 χρόνια δράσης στην Ελλάδα, παρέχει ελεγκτικές, φορολογικές, λογιστικές, νομικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ελληνικές και διεθνείς εταιρείες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Απασχολεί πάνω από 500 άτομα, υψηλού επιπέδου επαγγελματίες με σημαντική, εξειδικευμένη εμπειρία. Είναι πιστοποιημένη εταιρεία κατά το διεθνές Πρότυπο ISO 9001:2008 από την TUV Hellas, ενώ διαθέτει και εσωτερικό Διεθνές Σύστημα Ποιότητας καθώς και Σύστημα Διαχείρισης Κινδύνων.

KPMG

AIG

Πανελλήνιος Σύνδεσμος Συντονιστών Ασφαλιστικών Συμβούλων (ΠΣΣΑΣ)

Σύνδεσμος Ελλήνων Μεσιτών Ασφαλίσεων (ΣΕΜΑ)

STAR ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Ασφαλιστικό Marketing

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

INSURANCE DAILY

INSURANCE EEA

Nextdeal.gr