ΟΜΙΛΗΤΕΣ*

Εκπρόσωποι Φορέων

Mαργαρίτα Αντωνάκη

Γενική Διευθύντρια, Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος

Δημήτρης Γαβαλάκης

Γενικός Γραμματέας, Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΕΑ)

Δρ. Παναγιώτης Γεωργακόπουλος

Αντιπρόεδρος, Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)

Δημήτρης Μαζαράκης

Διευθύνων Σύμβουλος & Αντιπρόεδρος Δ.Σ. MetLife Α.Ε.Α.Ζ., Πρόεδρος Δ.Σ. MetLife Α.Ε.Δ.Α.Κ., Πρόεδρος Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ)

Γιάννης Ξηρογιαννόπουλος

Πρόεδρος, Σύνδεσμος Ελλήνων Μεσιτών Ασφαλίσεων (ΣΕΜΑ), Διευθύνων Σύμβουλος, «ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΚΕ – Μεσίτες Ασφαλίσεων & Αντασφαλίσεων»

Ιωάννης Τοζακίδης

Πρόεδρος, Πανελλήνιος Σύνδεσμος Συντονιστών Ασφαλιστικών Συμβούλων (ΠΣΣΑΣ), Πρόεδρος, GAMA Hellas

Γιάννης Χατζηθεοδοσίου

Πρόεδρος, Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών, CEO, MEGA BrokersΕκπρόσωποι Εταιρειών και Ακαδημαϊκού Κλάδου

Νότης Βαγιακάκος

Managing Director, HDI Global SE, Hellas

Παναγιώτης Δημητρίου

Διευθύνων Σύμβουλος, Generali Hellas AΑΕ

Δημήτρης Ζορμπάς

Διευθύνων Σύμβουλος & Γενικός Διευθυντής, Συνεταιριστική Ασφαλιστική

Γιάννης Καντώρος

Διευθύνων Σύμβουλος, Όμιλος Interamerican

Κωνσταντίνος Κουγιουμουτζής

Γενικός Τεχνικός Διευθυντής Υγείας, NN Hellas

Παναγιώτης Μαρκόπουλος

Διευθυντής Εκδόσεων Κλάδου Αυτοκινήτων, Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ

Φιλίππα Μιχάλη

Διευθύνουσα Σύμβουλος, Allianz Ελλάδος 

Ερρίκος Μοάτσος

Διευθύνων Σύμβουλος, AXA Ασφαλιστική

Μιλτιάδης Νεκτάριος

Καθηγητής Ασφαλιστικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Γιάννης Περλεπές

Γενικός Διευθυντής, Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

Γρηγόρης Σαραφιανός

CEO, SARAFIANOS Private Clinic, Πρόεδρος, Πανελλήνια Ένωση Ιδιωτικών Κλινικών (ΠΕΙΚ)

Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου

Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Όμιλος Eurolife ERB Ασφαλιστική, Αντιπρόεδρος ΔΣ, Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ)

Πλάτων Τήνιος

Επίκουρος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Νίκος Χαλκιόπουλος

Αντιπρόεδρος Δ.Σ. & Γενικός Διευθυντής Χαρτοφυλακίου, Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ* Κατά αλφαβητική σειρά ανά κατηγορία