1ο ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗΣ 1ο ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗΣ 1ο ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗΣ

ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Tο 1ο Συνέδριο Τεχνολογίας με θέμα το Internet of Things της ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗΣ πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2015, στο Divani Caravel Hotel, Αθήνα Αίθουσα Olympia.

caravel-logo.jpg

Divani Caravel Hotel
Βασιλέως Αλεξάνδρου 2, 161 21, Αθήνα
Tηλ. +30 210 7207000, Φαξ +30 210 7236683

www.divanicaravelhotel.com