1ο ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗΣ 1ο ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗΣ 1ο ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗΣ

Θέμης Ρεκλείτης

Ο Θέμης Ρεκλείτης έχει πολυετή εμπειρία στη διοίκηση επιχειρήσεων, με ευθύνη κατά τη διάρκεια των τελευταίων 20 ετών στην ανάπτυξη και διοίκηση επιχειρήσεων εντάσεως κεφαλαίου. Με βασική εκπαίδευση στους τομείς της μηχανολογίας, επί 35 χρόνια δραστηριοποιήθηκε σε επιχειρηματικούς τομείς πολυεθνικών επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας τραπεζών, ηλεκτρονικών, ενέργειας, προστασίας του περιβάλλοντος.
επιστροφή στη σελίδα ομιλητών