1ο ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗΣ 1ο ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗΣ 1ο ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗΣ

Δρ. Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος

Ο Δρ. Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος κατέχει θέση Διευθυντή Ερευνών στο ΙΠ&Τ του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» και είναι υπεύθυνος του Εργαστηρίου Εξειδικευμένων Υπηρεσιών Λογισμικού (Intelligent Software Solutions). Για περίπου 10 χρόνια (2004-2013) ο Δρ. Σπυρόπουλος κατείχε τη θέση του Διευθυντή του ΙΠ&Τ, ενώ έχει προσφέρει τις υπηρεσίες του και ως Αντιπρόεδρος και Προεδρεύων του ΔΣ του ΕΚΕΦΕ ‘Δ’.

Η ερευνητική του δραστηριότητα αποτυπώνεται σε περισσότερες από 150 διεθνείς δημοσιεύσεις, που έτυχαν πλέον των 3000 αναφορών από άλλους επιστήμονες. Έχει συμμετάσχει ή οργανώσει 50 διεθνή και ελληνικά συνέδρια. Σημαντική είναι και η δραστηριότητά του στην προσέλκυση ερευνητικών πόρων από ανταγωνιστικά προγράμματα της EE και της ΓΓΕΤ. Επίσης συμμετείχε στην ίδρυση της spin-off «i-sieve» (http://i-sieve.com/), η οποία εξειδικεύεται στην αξιοποίηση τεχνολογιών για on-line content analysis.

Σήμερα ο Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος είναι υπεύθυνος του έργου ΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ και προβάλλει τις δυνατότητες και τις προοπτικές αξιοποίησης της ΙοΤ πλατφόρμας SYNAISTHISI που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου (iot.synaisthisi.iit.demokritos.gr ).
επιστροφή στη σελίδα ομιλητών