ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Ενότητα 1:

Οι διεθνείς γεωπολιτικές εξελίξεις, το ελεύθερο εμπόριο, οι τάσεις προστατευτισμού και οι επιπτώσεις στη ναυτιλιακή βιομηχανία

Ειδικοί από την Ελλάδα και το εξωτερικό αναλύουν τις διεθνείς εξελίξεις και τις επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία και το θαλάσσιο εμπόριο

 • Η παγκόσμια οικονομία, η αμφισβήτηση των διεθνών εμπορικών συμφωνιών και οι επιπτώσεις στη ναυτιλία.
 • Οι τάσεις προστατευτισμού και ο ρόλος της ναυτιλίας.
 • Η επίδραση των γεωπολιτικών και διεθνών εξελίξεων στην παγκόσμια οικονομία, το εμπόριο και τη ναυτιλιακή βιομηχανία.
Ενότητα 2:

Περιβαλλοντικές ρυθμίσεις: Η ναυτιλία αποτελεί μέρος της λύσης και όχι το πρόβλημα

Η ναυτιλία σηκώνει ένα δυσανάλογα μεγάλο βάρος συμμόρφωσης με κανονιστικές ρυθμίσεις στο όνομα της προστασίας του περιβάλλοντος σε σχέση με την προσφορά της. Ήρθε όμως η ώρα και οι ειδικοί να λάβουν τον λόγο. Εκπρόσωποι ναυτιλιακών εταιρειών αλλά και ναυπηγείων, νηογνωμόνων και εταιρειών καυσίμων τοποθετούνται και καταθέτουν τις απόψεις τους.

 • Καύσιμα μειωμένης περιεκτικότητας σε θείο: Τα διλήμματα, οι ανησυχίες, οι προβληματισμοί, οι φόβοι της ναυτιλίας αλλά και οι δυνατότητες της διϋλιστικής βιομηχανίας να ανταποκριθεί.
 • Nαυτιλία χωρίς άνθρακα: Πόσο εφικτός στόχος είναι; Ποιος ο ρόλος των εφοπλιστών, των ναυπηγείων, της βιομηχανίας καυσίμων, των κατασκευαστών μηχανών;
 • Διαχείριση θαλασσίου έρματος: Επενδύσεις εκατομμυρίων χωρίς αντίκρισμα; Ποιες είναι οι επιλογές για τους πλοιοκτήτες;
 • Πόσο ασφαλής είναι σήμερα η ναυτιλία;
Ενότητα 3:

Ψηφιακή επανάσταση και ναυτιλία

Νέες έννοιες κατακλύζουν και τη ναυτιλία και αλλάζουν τα μέχρι τώρα δεδομένα στη λειτουργία της ναυτιλιακής επιχείρησης, αλλά και του πλοίου. Πολλοί μιλούν για την τέταρτη επανάσταση στη ναυτιλία, ισοδύναμη με αυτή του ατμού. Πλοιοκτήτες και άνθρωποι της τεχνολογίας αναλύουν τα νέα δεδομένα και προτείνουν λύσεις.

 • Πώς θα είναι η παγκόσμια ναυτιλία το 2030; Ποιος θα κρατά το πηδάλιο του πλοίου: ο ψηφιακός ή ο φυσικός καπετάνιος;
 • Artificial intelligence, ηλεκτρονικές πλατφόρμες, Internet of Things, big data, blockchain, αλλά και κυβερνοεπιθέσεις/απειλές για λύτρα και οι νέες ασφαλιστικές καλύψεις.
Ενότητα 4:

Νέες πηγές χρηματοδότησης

Τραπεζίτες, εκπρόσωποι χρηματοδοτικών οργανισμών, διεθνών χρηματιστηρίων αλλά και του ελληνικού,  αναλυτές και άλλοι ειδικοί καταθέτουν τις απόψεις τους.

 • Οι νέες πηγές χρηματοδότησης της ναυτιλίας. Ποιες είναι οι πιο αποτελεσματικές; Ποια τα πλεονεκτήματα της κάθε μεθόδου;
 • Το come back των τραπεζών ή μήπως άρχισε η επέλαση των private equity και του leasing;
 • Πότε θα ανοίξει και πάλι τo παράθυρo των χρηματιστηρίων;
Ενότητα 5:

Η ευρωπαϊκή ναυτιλία και ο διεθνής ανταγωνισμός: Θάρρος ή αλήθεια;

Έλληνες, Ευρωπαίοι και πλοιοκτήτες της διεθνούς ναυτιλίας ανιχνεύουν τις δυνατότητες  μαζί με θεσμικούς παράγοντες.

 • Τα διεθνή ναυτιλιακά κέντρα ανταγωνίζονται για την προσέλκυση των εφοπλιστών και πρωτίστως της ελληνικής πλοιοκτησίας.
 • Είναι ο Πειραιάς το αντίπαλο δέος στη ναυτιλιακή ανάπτυξη της Άπω Ανατολής;
 • Η δυναμική της Κίνας και οι κινήσεις της Ευρώπης για ενίσχυση της ναυτιλίας της;
 • Η ναυτική τεχνογνωσία των Ελλήνων και ο ρόλος της στη διατήρηση της πρωτοκαθεδρίας του ευρωπαϊκού στόλου.
 • Οι πρωτοβουλίες για τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής ναυτιλίας.