Μιχάλης Κωνσταντινίδης

Μιχάλης Κωνσταντινίδης

CEO, METIS Cyberspace Technology SA

Ο κ. Κωνσταντινίδης είναι συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της METIS Cyberspace Technology, θυγατρικής του Ομίλου Olympia, μιας καινοτόμου εταιρείας ειδικευμένης στους τομείς της Ηλεκτρονικής Μηχανικής, του IoT, του Cloud Computing και της Τεχνητής Νοημοσύνης, προσαρμοσμένης στις συγκεκριμένες απαιτήσεις της παγκόσμιας ναυτιλίας. Είναι πτυχιούχος Μηχανολόγος Μηχανικός (BSc, MSc) και έχει αναπτύξει ένα ευρύ φάσμα δεξιοτήτων με την πάροδο των χρόνων, με ιδιαίτερη έμφαση στον Ναυτιλιακό Τομέα. Κατά την 25ετή επαγγελματική σταδιοδρομία του ο κ. Κωνσταντινίδης έχει αποκτήσει σημαντική εμπειρία σε πεδία όπως Εταιρική Διακυβέρνηση, Project Management, Πωλήσεις & Μάρκετινγκ, Συγχωνεύσεις και Εξαγορές, Διαχείριση Αλλαγών και Ανάπτυξη Διεθνών Επιχειρήσεων, σε ένα ευρύ φάσμα επιχειρηματικών και βιομηχανικών περιβαλλόντων.
επιστροφή στη σελίδα ομιλητών