Γιάννης Σύρρος

Γιάννης Σύρρος

Γεννήθηκε στη Λαμία το 1972 και έχει εμπειρία 25 ετών στον κλάδο Ψηφιακής Τεχνολογίας. Είναι Μηχανικός Πληροφορικής με μεταπτυχιακές σπουδές από τα πανεπιστήμια East Anglia και Hertfordshire, σε Information Systems και Management αντίστοιχα. Είναι Γενικός Διευθυντής του ΣΕΠΕ, Αντιπρόεδρος για την Ευρώπη του WITSA (World Information Technology and Services Alliance) και μέλος του European IT Observatory Task Force.  Έχει επίσης διατελέσει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του DIGITALEUROPE (European Industry Association for Digital Technology) την περίοδο 2012 - 2017, σύμβουλος για θέματα Κοινωνίας της Πληροφορίας στα Υπουργεία Οικονομίας και Οικονομικών, Υγείας και Πρόνοιας, Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και στο Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών. Υπήρξε μέλος της Επιτροπής Κατάρτισης για το σχεδιασμό του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Κοινωνία της Πληροφορίας” στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ. Παράλληλα, συμμετείχε ως εμπειρογνώμονας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αξιολόγηση προτάσεων στο πλαίσιο του 5th RTD Framework Programme. Στο παρελθόν έχει εργαστεί σε επιχειρήσεις του κλάδου για τον σχεδιασμό,την  ανάπτυξη και την υποστήριξη προϊόντων, εφαρμογών και υπηρεσιών Ψηφιακής Τεχνολογίας.
επιστροφή στη σελίδα ομιλητών