Σωτήρης Συρμακέζης

Σωτήρης Συρμακέζης

Ο Σωτήρης Συρμακέζης ήταν έως πρόσφατα Γενικός Διευθυντής, Group Chief Digital & Technology Officer (Group CDTO, με γραμμή αναφοράς στον Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο). Ήταν επικεφαλής του Group Digital Banking & Technology και είχε υπό την εποπτεία του τη Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής του Ομίλου (Group IT) και τη Γενική Διεύθυνση Group Digital Banking στην οποία εντάσσονται οι χώροι Digital Banking Channels (e-banking, m-banking, e-services), Self-service Banking Channels (ATM, APS, Call Center), Digital Marketing, Customer Experience Management, Customer Analytics & Marketing Campaign Management, Innovation Center, Bank-wide Digital Transformation Program, καθώς και τη θερμοκοιτίδα νεοφυών επιχειρήσεων της τράπεζας “egg” (enter•grow•go).

Επίσης είναι μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής Πληρωμών και Λειτουργιών της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών (ΕΕΤ), Μέλος της Επιτροπής Στρατηγικής της ΕΕΤ για θέματα Digital Banking, εκπρόσωπος της ΕΕΤ στην Επιτροπή Συστημάτων Πληρωμών της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ομοσπονδίας (PSC/EFB), Μέλος Δ.Σ. ΔΙΑΣ, Μέλος της Υποομάδας Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών του ΣΕΒ.

Είναι απόφοιτος του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης. Έχει εργαστεί επί 15 χρόνια στον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς ως Γενικός Διευθυντής Λιανικής Τραπεζικής (2012-2015), Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Ηλεκτρονικής Επιχειρηματικότητας (2008-2012) και Διευθυντής Ηλεκτρονικής Τραπεζικής (winbank) (2000-2008).
επιστροφή στη σελίδα ομιλητών