Δημήτρης Γαβαλάκης

Δημήτρης Γαβαλάκης

Γενικός Γραμματέας, Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών
Συντονιστής Ασφαλιστικών Πρακτόρων - Ιδιοκτήτης Life Plan insurance

Η  επαγγελματική του σταδιοδρομία ξεκίνησε το 1991 στην ALICO. Τον Σεπτέμριο  του 1996 αρχίζει  η προσπάθειά του στο management  στην Commercial Union Life και έπειτα από τρία χρόνια διακρίσεων προάγεται στη θέση του Agency Manager. Από το 2004 και μέχρι το 2010 το υποκατάστημά του ήταν το πρώτο σε συνολικές εισπράξεις χαρτοφυλακίου ζωής της Commercial Value, ενώ το τελευταίο διάστημα λειτουργίας της εταιρείας διετέλεες επιθεωρητή πωλήσεων. Σήμερα έχει την ευθύνη της εταιρείας ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης Life Plan insurance, την οποία ίδρυσε με τους επί χρόνια καταξιωμένους συνεργάτες του τον Μάρτιο του 2010.
Έχει ολοκληρώσει με επιτυχία το τριετές πρόγραμμα σπουδών L.U.T.C. του “The American College of Financial Services” και  έχει παρακολουθήσει σειρά σεμιναρίων της Limra και του ΕΙΑΣ.
Τον Δεκέμβριο του 2017 εκλέχθηκε Γενικός Γραμματέας του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών και είναι Πρόεδρος της Επιτροπής Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης, ενώ από το 2013 είναι μέλος του Δ.Σ του Ε.Ι.Α.Σ (Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών). Διετέλεσε Πρόεδρος του Π.Σ.Σ.Α.Σ (Πανελληνίου Συνδέσμου Συντονιστών Ασφαλιστικών Συμβούλων) από το 2011 έως το 2017, οπότε και αποσύρθηκε λόγω της εκλογής του στο Ε.Ε.Α., ενώ έχει διατελέσει 2 φορές πρόεδρος  της Ε.Α.Δ.Ε (Ένωση Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Ελλάδας).
επιστροφή στη σελίδα ομιλητών