ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

09:00 – 09:30

Προσέλευση - εγγραφές

09:30 – 09:35

Γιάννης Περλεπές, Γενικός Διευθυντής, Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

09:35 – 09:45

Μαρία Αλεξίου, Πρόεδρος Δ.Σ., CSR HELLAS & GCNH, Διευθύντρια ΕΚΕ, ‘Ομιλος ΤΙΤΑΝ

09:45 – 09:50

Σοφία Τζιτζίκου, Πρόεδρος, Ελληνική Εθνική Επιτροπή UNICEF

ΕΝΟΤΗΤΑ 1

ΕΚΕ – ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ: Γιατί η αγορά δεσμεύθηκε στην εφαρμογή ενός «κοινωνικού» μνημονίου;

1. Υποχρέωση δημοσίευσης μη οικονομικών στοιχείων: Ν. 4403/2016 - Ποιους αφορά – Μελλοντικές προκλήσεις – Πιθανά πρόστιμα - Γιατί πρέπει να ενημερωθούν και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις
2. GDPR – Νέο πλαίσιο – Έλεγχοι και πρόστιμα - Πιστοποίηση DPO
3. Εταιρική Διακυβέρνηση και Εταιρική Υπευθυνότητα
4. Οι προκλήσεις συμμόρφωσης και ο ρόλος της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού

09:50 – 09:55

Σοφία Κουνενάκη-Εφραίμογλου, Αντιπρόεδρος, Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού, Πρόεδρος, Ελληνικό Συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης

09:55 – 10:50

Πάνελ

Γεώργιος Γεωργακόπουλος, Ειδικός Σύμβουλος ΕΒΕΑ (Διευθυντής Ε.Τ.), Συντονιστής Κεντρικής Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ./ΚΕΕΕ

Πέτρος Μίχος, Human Capital Consulting Leader, Deloitte 

Πάκης Παπαδημητρίου, Πρόεδρος Επιτροπής ΕΚΕ, Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο, Διευθυντής Εταιρικής Ποιότητας, Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών

Σπύρος Τάσσης, Δικηγόρος, LLM, Πρόεδρος, Ένωση για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων & της Ιδιωτικότητας

Γιώργος Χριστοδουλάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής Χρηματοοικονομικής, Alliance Manchester Business School, University of Manchester, Μέλος του Ελληνικού Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης

Συντονισµός: Σοφία Εµµανουήλ, ∆ηµοσιογράφος, Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 2

ΕΚΕ – ΣΤΟΧΟΙ: Η Ατζέντα 2030 και το Εθνικό Πλαίσιο εφαρμογής - Πώς οι στρατηγικές ΕΚΕ δημιουργούν μια win-win σχέση με την κοινωνία;

10:50 – 11:00

Γιώργος Μαρκοπουλιώτης, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα

11:00 – 11:15

Μαρίνα Μαντζουράνη, Προϊσταμένη Τμήματος Επενδυτικών Σχέσεων & Εξυπηρέτησης Μετόχων, Όμιλος ΥΓΕΙΑ

Υπεύθυνη προσέγγιση στα θέματα της Βιώσιμης Ανάπτυξης

5. Ποια είναι η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη
6. Ποια είναι η θέση της Ελλάδας στην παγκόσμια κινητοποίηση για την επίτευξη των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ. Το Εθνικό Σχέδιο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, η ατζέντα, οι στόχοι και το χρονοδιάγραμμα για την Ελλάδα
7. Πώς γίνεται η σύνδεση των Απολογισμών ΕΚΕ με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης
8. Ποια είναι τα νέα πρότυπα υπεύθυνης επιχειρηματικότητας και βιώσιμης ανάπτυξης – Διαδικασία μετάβασης - Σύνταξη Απολογισμών - Εκπαίδευση - Πιστοποιημένοι φορείς εκπαίδευσης - Ρόλος συμβουλευτικών επιχειρήσεων

11:15 – 12:25

Πάνελ

Δημήτρης Αποστολίδης, Διευθυντής, Υπηρεσίες Εσωτερικού Ελέγχου, Κλιματικής Αλλαγής & Βιώσιμης Ανάπτυξης, Διαχείρισης Κινδύνων, KPMG

Αναστάσιος Γαϊτάνης, Γραμματέας Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Νέα Δημοκρατία, Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμονας Β’ βαθμίδας

Αλεξία Μαχαίρα, Υπεύθυνη Επικοινωνίας και Εταιρικής Υπευθυνότητας, ΑΒ Βασιλόπουλος

Νίκος Τράντας, Προϊστάμενος Γραφείου Συντονισμού, Θεσμικών, Διεθνών & Ευρωπαϊκών Θεμάτων, Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης

Μιχάλης Χειμώνας, Γενικός Διευθυντής, Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος

Κώστας Χρήστου, Γενικός Γραμματέας για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς, Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Συντονισµός: Γιάννης Περλεπές, Γενικός ∆ιευθυντής, Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

12:25 – 12:55

Διάλειμμα καφέ

ΕΝΟΤΗΤΑ 3

ΕΚΕ – ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ: Δημόσιος και Iδιωτικός Τομέας - Ποιοι τομείς στην Ελλάδα της κρίσης έχουν περισσότερο ανάγκη δράσεις εταιρικής υπευθυνότητας;

9. Δράσεις επιχειρήσεων συμπληρωματικές των δημόσιων υπηρεσιών - Επενδύσεις στον τομέα της υγείας - Πρωτοβουλίες για δημιουργία θέσεων απασχόλησης, ανάκαμψη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας και στήριξη των startups
10. Η ΕΚΕ στον Δημόσιο τομέα - Δημόσιες επιχειρήσεις πρότυπα - Κίνητρα και αντικίνητρα
11. Τι προσφέρει ο διάλογος με τα ενδιαφερόμενα μέρη
12. Οι συμπράξεις – Το case study του προσφυγικού
13. Περιβάλλον – Υποδομές ανακύκλωσης – Οικολογικό αποτύπωμα

12:55 – 14:20

Πάνελ

Σταυρούλα Αγγελοπούλου, Υποδιευθύντρια Εταιρικής Υπευθυνότητας, Όμιλος ΟΤΕ 

Σάββας Καραγιάννης, Υπεύθυνος Επικοινωνίας & Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, Όμιλος Ιατρικού Αθηνών

Σωτήρης Κ. Λαγανόπουλος, Γραμματέας Δ.Σ., Ίδρυμα Μποδοσάκη

Αγγελική Πατρούμπα, Public Affairs & Communication Director, Coca-Cola Τρία Εψιλον

Κριστιάνα Πρεκεζέ, Εκτελεστική Συντονίστρια, Ελληνική Ένωση Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος – HELMEPA

Μιχάλης Σπανός, Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος, Global Sustain

John Streur, President and Chief Executive Officer, Calvert Research and Management

Κώστας Τσολάκης, Corporate Communication & PR Director, ANTENNA GROUP

Συντονισµός: Γιάννης Περλεπές, Γενικός ∆ιευθυντής, Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

14:20 – 15:20

Ελαφρύ γεύμα

ΕΝΟΤΗΤΑ 4

ΕΚΕ – ΗΘΙΚΗ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Ποιοι πρωτοπορούν επενδύοντας στη βιώσιμη ανάπτυξη;

14. Ποιες είναι οι διεθνείς τάσεις
15. Πώς προωθεί το Χρηματιστήριο τη βιώσιμη χρηματοδότηση
16. Ποια είναι η θέση του τραπεζικού συστήματος
17. Η πρακτική της EBRD - Αγορά, πολιτικές και νέα προϊόντα

15:20 – 16:00

Πάνελ

Χρυσούλα Εξάρχου, Αντιπρόεδρος, QualityNet

Μαβίκα Ηλιού, Director, Green Banking & Αναπτυξιακά Προγράμματα, Group ESMS Officer, Όμιλος Τράπεζας Πειραιώς, Μέλος της Επιτροπής Αειφόρου Ανάπτυξης, Ελληνική Ένωση Τραπεζών

Γεώργιος Λεντζάκης, Senior Director, Investment Management Division, Head of Funds of Funds, Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ, Εκπρόσωπος της ΕΘΕ

Ιωάννα Σαπουντζή, Διευθύντρια Εταιρικής Διακυβέρνησης και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Εθνικής Τράπεζας & του Ομίλου, Μέλος της Επιτροπής Αειφόρου Ανάπτυξης, Ελληνική Ένωση Τραπεζών

Συντονισµός: Γιάννης Περλεπές, Γενικός ∆ιευθυντής, Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

16:00 – 17:20

ROUNDUP

Έρευνα: Νίκος Αυλώνας, Πρόεδρος Κέντρου Αειφορίας (CSE), Επισκέπτης Καθηγητής Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών - MBA International

Οι καλές πρακτικές συναντούν τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης

Οι εταιρείες συνδέουν τις πρακτικές τους με συγκεκριμένους Στόχους.

 • Στόχος 1: Μηδενική Φτώχια | Σπύρος Λάλος, Key Accounts Leader | Home-Products, Stanley Black & Decker Hellas
 • Στόχος 2: Μηδενική Πείνα | Δημήτρης Νέντας, Τράπεζα Τροφίμων (Ίδρυμα για την Καταπολέμηση της Πείνας)  
 • Στόχος 3: Καλή Υγεία και Ευημερία | Σέβη Σφακιανάκη, Senior Policy & Communications Specialist MSD
 • Στόχος 4: Ποιοτική Εκπαίδευση | Σωτήρης Πετρόπουλος, Διευθυντής, Higher Incubator Giving Growth & Sustainability/HIGGS
 • Στόχος 5: Ισότητα των Φύλων | Kατερίνα Κατσούλη, CSR & Sustainability Director, Grant Thornton Greece  
 • Στόχος 6: Καθαρό νερό και αποχέτευση | Αλέξανδρος Παπαδάκης, External & Community Affairs Manager, Coca-Cola Tρία Έψιλον
 • Στόχος 7: Φθηνή και Καθαρή Ενέργεια | Δημήτρης Τερτίπης, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός (ΔΕΗ Ανανεώσιμες)
 • Στόχος 8: Αξιοπρεπής Εργασία και Οικονομική Ανάπτυξη | Μανίνα Μενιδιάτη, Public Affairs Officer, Citi Greece
 • Στόχος 9: Βιομηχανία, Καινοτομία και Υποδομές | Δήμητρα Παπανδρέου, Principal Manager, Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD)
 • Στόχος 10: Λιγότερες Ανισότητες | Σπύρος Φρεμεντίτης, Πρόεδρος ΔΣ, Equal Society – Κοινωνία Ίσων Ευκαιριών
 • Στόχος 11: Βιώσιμες Πόλεις και Κοινότητες | Ιωάννης Χ. Σαριδάκης, Υπεύθυνος Τομέα Τυποποίησης, Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ)
 • Στόχος 12: Υπεύθυνη κατανάλωση και παραγωγή | Κατερίνα Περίσση, Προϊστάμενος Τμήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, Όμιλος ΟΤΕ
 • Στόχος 13: Δράση για το Κλίμα | Φρατζέσκα Σιδερή, Communication & Marketing Μanager, Όμιλος ICAP
 • Στόχος 15: Ζωή στη Στεριά | Χριστόφορος Μητρομάρας, Γενικός Έφορος Ελλήνων Προσκόπων, Σώμα Ελλήνων Προσκόπων
 • Στόχος 16: Ειρήνη, Δικαιοσύνη και Ισχυροί Θεσμοί |Αντιγόνη Λυμπεράκη, Γενική Διευθύντρια, Solidarity Now
 • Στόχος 17: Συνεργασία για τους Στόχους | Μαρία Πολύζου, Πρέσβειρα του Μαραθωνίου Δρόμου, Προπονήτρια της MARATHON TEAM GREECE by Maria Polyzou