Δημήτρης Γαβαλάκης

Δημήτρης Γαβαλάκης

Γενικός Γραμματέας, Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών
Συντονιστής Ασφαλιστικών Συμβούλων - Ιδιοκτήτης Life Plan insurance

Η  επαγγελματική του σταδιοδρομία ξεκίνησε το 1991 στην ALICO. Τον Σεπτέμβριο του 1996 αρχίζει  η προσπάθειά του στο management στην Commercial Union Life και έπειτα από  τρία χρόνια διακρίσεων προάγεται στη θέση του Agency Manager. Από το 2004 και μέχρι το 2010 το υποκατάστημά του ήταν το πρώτο σε συνολικές εισπράξεις χαρτοφυλακίου ζωής της Commercial Value. Σήμερα έχει την ευθύνη της εταιρείας ασφαλιστικής διαμεσολάβησης Life Plan Insurance.

Είναι κάτοχος του τίτλου L.U.T.C. του “ The American College of Financial Services” .

Τον Δεκέμβριο του 2017 εκλέχθηκε Γενικός Γραμματέας του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών και είναι πρόεδρος της Επιτροπής Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης του Ε.Ε.Α., ενώ από το 2013 είναι μέλος του Δ.Σ του Ε.Ι.Α.Σ (Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών). Τέλος κατείχε την θέση του πρόεδρου του Π.Σ.Σ.Α.Σ (Πανελληνίου Συνδέσμου Συντονιστών Ασφαλιστικών Συμβούλων) από το 2011 έως το 2017, οπότε και αποσύρθηκε λόγω της εκλογής του στο Ε.Ε.Α., ενώ έχει διατελέσει δύο φορές πρόεδρος  της Ε.Α.Δ.Ε (Ένωση Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Ελλάδας).
επιστροφή στη σελίδα ομιλητών