1ο ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗΣ 1ο ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗΣ 1ο ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗΣ

Γιώργος Μπόγδος

Ο Γιώργος Μπόγδος είναι συνιδρυτής και Chief Technology Officer της Future Intelligence, εταιρείας ανάπτυξης ολοκληρωμένων λύσεων IoT. Διαθέτει περισσότερα από 10 χρόνια εμπειρίας στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη πληροφοριακών και τηλεπικοινωνιακών συστημάτων, ενώ έχει διαχειριστεί με επιτυχία πολλά ICT έργα. Ως CTO της Future Intelligence είναι υπεύθυνος για τη χάραξη της τεχνολογικής στρατηγικής της εταιρείας με γνώμονα την αξιοποίηση τεχνολογιών ΙοΤ για τη διαμόρφωση καινοτόμων προϊόντων και λύσεων στους τομείς της έξυπνης πόλης και της γεωργίας.

Ο Γιώργος Μπόγδος έχει BSc στα Υπολογιστικά Συστήματα και MSc στις Επικοινωνίες Δεδομένων.
επιστροφή στη σελίδα ομιλητών