1ο ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗΣ 1ο ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗΣ 1ο ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗΣ

Δρ. Ευάγγελος Ουζούνης

Ο Δρ. Ευάγγελος Ουζούνης είναι ο επικεφαλής του Τμήματος Secure Infrastructure and Services του European Network Information Security Agency (ENISA), το οποίο υλοποιεί το σχέδο δράσης της Επιτροπής CIIP της ΕΕ, διευκολύνει τις προσπάθειες των κρατών-μελών για εναρμονισμένη υλοποίηση ενός σχήματος αναφοράς συμβάντων, συμβάλλει στην ανάπτυξη της NIS Platform και αναπτύσσει καλές πρακτικές για τις στρατηγικές εθνικής κυβερνοασφάλειας. Το Τμήμα Secure Infrastructure and Services έχει διαχειριστεί επίσης μελέτες για την κυβερνοασφάλεια των Cloud Computing, Industrial Control Systems-SCADA, Smart Grids & Smart Cities, Finance, e-Health, Intelligent Transport Systems and Internet Interconnections. Το διάστημα 2010-2012 το Τμήμα διεκπεραίωσε τις πρώτες ευρωπαϊκές ασκήσεις.

Ο Δρ. Ουζούνης εργάστηκε για πολλά έτη στην ΕΕ, DG Information Society and Media (DG INFSO). Η συμβολή του υπήρξε αξιοσημείωτη στη χάραξη στρατηγικής R&D και στην ανάπτυξη πολιτικών της ΕΕ σε θέματα ασφάλειας και υποδομών στην Ευρώπη. Germany). Ηγήθηκε και διαχειρίστηκε περισσότερα από 20 πανευρωπαϊκά και διεθνή έργα R&D.

Ο Δρ. Ουζούνης είναι κάτοχος διδακτορικού τίτλου (Technical University of Berlin) και μάστερ σε computer engineering and informatics (Πολυτεχνείο Πατρών). Είναι συγγραφέας 2 βιβλίων και περισσοτέρων των 20 ακαδημαϊκών άρθρων.
επιστροφή στη σελίδα ομιλητών