1ο ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗΣ 1ο ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗΣ 1ο ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗΣ

Διαμαντής Ξυδάς

Ο Διαμαντής Ξυδάς είναι Τομεάρχης Συστημάτων Μετρήσεων της εταιρείας διαχείρισης του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ).

Η ΔΕΔΔΗΕ έχει θέσει τις βάσεις (διαγωνισμός σε εξέλιξη) για την υλοποίηση του μεγαλύτερου έργου IoT, το οποίο θα υλοποιηθεί στην Ελλάδα. Στην πλήρη εξέλιξή του, το έργο θα συνδέει 7,5 εκατομμύρια έξυπνους μετρητές με τα κεντρικά συστήματα διαχείρισης της ΔΕΔΔΗΕ, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για εξατομικευμένες υπηρεσίες παροχής ρεύματος, custom made τιμολόγηση και φυσικά καλύτερη διαχείριση της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας σε πανελλαδικό επίπεδο. Στο έργο αυτό αναμένεται στο έργο αυτό να δοκιμαστούν πρότυπα και υποδομές κάτω από δύσκολες συνθήκες.
επιστροφή στη σελίδα ομιλητών