1ο ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗΣ 1ο ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗΣ 1ο ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗΣ

Μιχάλης Καλκαβούρας

Ο Μιχάλης Καλκαβούρας είναι Senior Manager στην Accenture Digital, αρμόδιος για την υλοποίηση της στρατηγικής για Information & Analytics στην Κεντρική Ευρώπη και την Ελλάδα, και συγκεκριμένα για τις εξειδικευμένες στρατηγικές όσον αφορά τον ψηφιακό μετασχηματισμό (digital transformation).

Έχει 17 χρόνια εμπειρίας στη συμβουλευτική για θέματα IT. Μετά από μια σύντομη περίοδο απασχόλησης σε Space Programs, επικέντρωσε τα ενδιαφέροντά του στη βιομηχανία των τηλεπικοινωνιών και ειδικότερα στην υλοποίηση μεγάλων και πολυσύνθετων προγραμμάτων IT Transformation στα πεδία των OSS & BSS

Δύο χρόνια πριν μετακινηθεί στη Accenture Digital, εκτελούσε χρέη αρμοδίου για την Accenture Technology Consulting στην Ελλάδα ― διάστημα κατά το οποίο είχε την ευκαιρία να ασχοληθεί με θέματα IT Strategy, Enterprise Architecture, Datacenter Automation & Application Migration στους κλάδους τηλεπικοινωνιών και χρηματοοικονομικών.

Ο Μιχάλης Καλκαβούρας είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών σε Multimedia Signal Processing and Communications και BEng σε Information Systems Engineering από το University of Surrey, UK.
επιστροφή στη σελίδα ομιλητών