1ο ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗΣ 1ο ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗΣ 1ο ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗΣ

Δρ. Γεώργιος Καρυδάκης

Ο Γιώργος Καρυδάκης υπηρετεί ως Λέκτορας στο Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Συνδέεται ως έμπειρος ερευνητής με το Εργαστήριο Ευφυών Συστημάτων, Περιεχομένου και Αλληλεπίδρασης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ενώ στο παρελθόν έχει υπηρετήσει ως Λέκτορας στο Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν συναισθηματική υπολογιστική, τεχνητή νοημοσύνη και μηχανική μάθηση, πολιτισμική πληροφορική και διάχυτη υπολογιστική.

Το ερευνητικό του έργο έχει δημοσιευτεί σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές, κεφάλαια σε βιβλία και ανακοινώσεις σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια και είναι ευρέως αναγνωρισμένο από την επιστημονική κοινότητα. Έχει συμμετάσχει σε πληθώρα εθνικών και ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων σε διαφορετικά πλαίσια. Είναι μέλος του προεδρείου του ACM Greek SIGCHI και του Humaine Association.
επιστροφή στη σελίδα ομιλητών