ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Tο 3ο Συνέδριο της Ναυτεμπορικής για τα Καταναλωτικά Αγαθά και το Λιανεμπόριο πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 11 Δεκεμβρίου 2018, στο Royal Olympic Hotel.

royal-olympic-athens-logo.jpg


Royal Olympic Hotel
Αθανασίου Διάκου 28-34
117 43, Αθήνα
Τηλ.: +30 210 92.88.400
Fax.: +30 210 92.33.317
E-mail: [email protected]

http://www.royalolympic.com/EL/