Αθανάσιος Ψαθάς

Αθανάσιος Ψαθάς

Διευθύνων Σύμβουλος, ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε.

Ο Αθανάσιος Ψαθάς ανέλαβε τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. τον Οκτώβριο του 2018, ύστερα από μια ιδιαίτερα επιτυχημένη εξαετή θητεία (2012-2018) ως Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Piraeus Bank Romania. Προηγουμένως είχε διατελέσει CEO της ATE Bank Romania, μέχρι την επιτυχή απορρόφησή της από την Piraeus Bank Romania το 2014. Εργάζεται στον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς από το 2008, ως Γενικός Διευθυντής, ενώ παλαιότερα είχε εργαστεί στις ελεγκτικές εταιρείες Ernst & Young και Arthur Andersen.
Ο κ. Ψαθάς είναι απόφοιτος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών στην Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων και κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών σε Audit Management & Consultancy από το Birmingham City University. Είναι επίσης Ορκωτός Ελεγκτής και κάτοχος 6 άλλων πιστοποιήσεων στην ελεγκτική και στη διαχείριση κινδύνων. Ακόμα, είναι μέλος των Διοικητικών Συμβουλίων της Piraeus Insurance Romania και του Ελληνο-Ρουμανικού Επιμελητηρίου.
επιστροφή στη σελίδα ομιλητών