Αναστάσιος Παπαγιαννόπουλος

Αναστάσιος Παπαγιαννόπουλος

President, BIMCO
Principal, Common Progress Co Na SA

Ο κύριος Παπαγιαννόπουλος έχει διατελέσει Διευθυντής της Common Progress από την ίδρυσή της το 1984 και έχει πάνω από 37 χρόνια εμπειρίας στη ναυτιλία.
Ο κύριος Παπαγιαννόπουλος εκλέγεται από το 1996 έως και το 2018 στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών και από το 2006 έως το 2018 στην Εκτελεστική Επιτροπή της Ένωσης συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου της Επιτροπής σχετικά με τα ζητήματα κοινωνικής ασφάλισης και εργασιακών θεμάτων των ναυτικών. Σήμερα, είναι Πρόεδρος της BIMCO και εκλεγμένο μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής  στην οποία είχε συμμετάσχει από το 1998 σαν εκλεγμένο μέλος της Documentary Committee Από το 2004 είναι επίσης εκλεγμένο μέλος της Ελληνικής Επιτροπής της Det Norske Veritas Germanischer Lloyd (D.N.V.G.L). Ο κύριος Παπαγιαννόπουλος έχει εκλεγεί (2006) στην Εκτελεστική Επιτροπή του Διεθνούς Ναυτιλιακού Επιμελητηρίου, (I.C.S.).
Ο κ. Παπαγιαννόπουλος είναι κάτοχος πτυχίου Νομικής από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στα Οικονομικά από το Queen Mary College του Πανεπιστημίου του Λονδίνου, στην Ευρωπαϊκή Ενσωμάτωση από το Πανεπιστήμιο Reading και κάτοχος διδακτορικού τίτλου στα Οικονομικά από το Queen Mary College του Πανεπιστημίου του Λονδίνου.
επιστροφή στη σελίδα ομιλητών