Δρ. Ιωάννης Παυλής

Δρ. Ιωάννης Παυλής

Business and Product Development Director, OTESAT_MARITEL

Ο Δρ. Παυλής γεννήθηκε το 1972 στην Αθήνα. Την τελευταία δεκαετία εργάζεται στην OTESAT-Maritel, κατέχοντας τη θέση του Business and Product Development Director, στο πλαίσιο της οποίας έχει την ευθύνη ανάπτυξης νέων προϊόντων, με προεξάρχουσα την πλατφόρμα παροχής ψηφιακών υπηρεσιών SatGate, καθώς και νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, με την πιο πρόσφατη από αυτές να συμπεριλαμβάνει τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό γέφυρας. Με διεπιστημονικό υπόβαθρο, έχει σημαντική εμπειρία και συνεισφορά στην έρευνα ευφυών τεχνολογιών και στην ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών, με εφαρμογή σε διατροπικά συστήματα μεταφορών επιφανείας για επιβάτες και εμπορεύματα. Προηγουμένως, είχε εκλεγεί στη βαθμίδα του Ερευνητή Δ’ στο Ινστιτούτο Μεταφορών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης.
Το συγγραφικό του έργο σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά έχει πλέον των 400 ετεροαναφορών, ενώ έχει δώσει πλήθος ομιλιών σε διεθνή συνέδρια. Είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια στο Ιρβάϊν των Η.Π.Α. με ειδίκευση στα Ευφυή Συστήματα Μεταφορών, καθώς και πτυχίου και μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης από το Πολυτεχνείο Κρήτης με έμφαση στην Επιχειρησιακή Έρευνα.  H βιογραφία του αναφέρεται στην έκδοση Marquis Who’s Who in America.
επιστροφή στη σελίδα ομιλητών