Ιωάννης Θεοτοκάς

Ιωάννης Θεοτοκάς

Καθηγητής Διοίκησης Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων, Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Ο Γιάννης Θεοτοκάς είναι Καθηγητής Διοίκησης Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σπούδασε Οικονομικά στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς και έλαβε διδακτορικό τίτλο από το Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών του ίδιου πανεπιστημίου.
Είναι συγγραφέας επτά βιβλίων (πέντε από τα οποία σε συνεργασία) στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα και 43 δημοσιευμένων επιστημονικών άρθρων σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά και επιστημονικούς τόμους, ενώ έχει παρουσιάσει περισσότερες από 55 επιστημονικές εργασίες σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια, σε θέματα στα οποία περιλαμβάνονται η  Διοίκηση Επιχειρήσεων, το  Ανθρώπινο Δυναμικό, η Κοινωνική Ευθύνη, η Καινοτομία κι η Ανταγωνιστικότητα στον κλάδο της ναυτιλίας.  Έχει συμμετάσχει σε σημαντικό αριθμό ευρωπαϊκών κι εθνικών ερευνητικών προγραμμάτων και μελετών ως επιστημονικός υπεύθυνος ή ερευνητής.
Από τον Σεπτέμβριο του 2015 έως τον Φεβρουάριο του 2017 διετέλεσε Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενώ από τον Απρίλιο έως τον Σεπτέμβριο του 2015 διετέλεσε Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού.
επιστροφή στη σελίδα ομιλητών