ΠΡΟΦΙΛ ΧΟΡΗΓΩΝ

SEAJETS

ΔΕΗ

BUREAU VERITAS

DNV

EKO

EUROBANK

HELLENIC ENERGY

LLOYD'S REGISTER

MAZARS

MYLAKI

SEAVEN

BARBER

FIVE OCEANS SALVAGE

RINA

CALIBER MARITIME SA

CALIBER MARITIME SA

Η Caliber Maritime SA είναι μια ανεξάρτητη εταιρεία διαχείρισης πλοίων, που ιδρύθηκε το 2019, από στελέχη με μακρά παρουσία και τεράστια εμπειρία στη διαχείριση πλοίων. Η εταιρεία διαθέτει την κατάλληλη τεχνογνωσία για τη λειτουργία πλοίων με άριστα ποσοστά αξιοποίησης και ανταγωνιστικά λειτουργικά έξοδα, διατηρώντας παράλληλα υψηλά πρότυπα ποιότητας.

Τα εξειδικευμένα πλήρωματα της Caliber καθώς και η μεγάλη τεχνογνωσία στην ξηρά, η αποδεδειγμένη προστιθέμενη αξία και ο διαφανής τρόπος λειτουργίας της, έχουν παροτρύνει πολλούς πλοιοκτήτες, από μικρούς ιδιώτες επενδυτές έως μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες να εμπιστευτούν τα πλοία τους στη διαχείριση της Caliber. Οι διαφανείς οικονομικές αναφορές, οι εξατομικευμένες αναφορές MIS και KPI μαζί με τη ζωντανή παρακολούθηση της απόδοσης με πραγματικά δεδομένα μέσω μιας εσωτερικά ανεπτυγμένης ηλεκτρονικής εφαρμογής για κινητά, είναι μεταξύ των πλεονεκτημάτων που απολαμβάνουν οι πελάτες της Caliber.

Η έννοια της βιωσιμότητας βρίσκεται στην βάση της νοοτροπίας και της στρατηγικής ανάπτυξης της Caliber. Η προσέγγιση της εταιρείας δεν περιορίζεται μόνο στις καθημερινές επιχειρισιακές πρακτικές αλλά επικεντρώνεται στο ευρύτερο φάσμα των ανθρώπων της, των εξωτερικών συνεργατών της καθώς επίσης του περιβάλλοντος και της κοινωνίας.

Το όραμα της Caliber είναι να καθιερώσει νέα πρότυπα στη διαχείριση πλοίων.

CALIBER MARITIME SA

ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ

ALPHA SHIPPING ADVISORS

BASEBLUE

PIRAEUS TOWER

PIRAEUS TOWER

Σχετικά με την Piraeus Tower

Η Piraeus Tower Α.Ε., αποτελεί κοινό επενδυτικό φορέα της Cante Holdings Ltd (όμιλος DIMAND και EBRD) & της PRODEA Investments. Στις 6 Ιουλίου του 2020, μετά από διαγωνιστική διαδικασία του Δήμου Πειραιά, η κοινοπραξία υπέγραψε 99ετή σύμβαση παραχώρησης για την αξιοποίηση, εκμετάλλευση και συντήρηση του Πύργου Πειραιά.

piraeustower.gr

Σχετικά με την DIMAND

Η DIMAND είναι μία από τις κορυφαίες ελληνικές εταιρείες στον χώρο της ανάπτυξης ακινήτων, εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Από την αρχή της λειτουργίας της, το 2005, έχει ενσωματώσει τη φιλοσοφία των «πράσινων» κτηρίων στον πυρήνα της δραστηριότητάς της, δημιουργώντας μία νέα αγορά στο Real Estate και αποτελώντας πρότυπο διεθνώς. H επιχειρηματική της δραστηριότητα εστιάζεται στην υλοποίηση σύγχρονων βιοκλιματικών κτηρίων γραφείων, αστικών αναπλάσεων μεγάλου μεγέθους, σύνθετων έργων μικτών χρήσεων, καθώς και ιδιωτικών αθλητικών εγκαταστάσεων ενώ έχει αναπτύξει το 42% των πράσινων κτηρίων στην Ελλάδα που είναι πιστοποιημένα με LEED BD+C (Leadership in Energy & Environmental Design).

Η εταιρεία συγκαταλέγεται στην ηγετική ομάδα των «The Most Sustainable Companies in Greece» λαμβάνοντας την ανώτατη διάκριση βιώσιμης ανάπτυξης από το Quality Net Foundation και έχει διακριθεί ως LEED® Proven Provider™ από το Green Building Certification Institute στο οποίο είναι και silver μέλος. Παράλληλα, είναι μέλος του GRESB, αλλά και Credentialed Project Developer και Credentialed Quality Assurance Provider του Investor Confidence Project (ICP) Europe.

dimand.gr

Σχετικά με την EBRD

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) είναι ένα Διεθνές χρηματοπιστωτικό ίδρυμα το οποίο ιδρύθηκε το 1991.

Ως πολυμερής αναπτυξιακή τράπεζα επενδύσεων, η EBRD χρησιμοποιεί τις επενδύσεις ως ένα εργαλείο για την ανάπτυξη οικονομιών αγοράς. Έχοντας αρχικά εστιάσει τις δραστηριότητές της σε χώρες του πρώην Ανατολικού Μπλοκ, σύντομα επεκτάθηκε για να υποστηρίξει στόχους ανάπτυξης σε περισσότερες από 30 χώρες, από την Κεντρική Ευρώπη μέχρι την Κεντρική Ασία. Με λειτουργία παρόμοια με αυτήν άλλων αναπτυξιακών τραπεζών, η EBRD έχει μέλη από όλο τον κόσμο (Βόρειο Αμερική, Αφρική, Ασία και Αυστραλία), με τις ΗΠΑ ως το μεγαλύτερο μέτοχό της. Ωστόσο η δανειοδότηση γίνεται μόνον σε περιφερειακή βάση, στις χώρες όπου δραστηριοποιείται.

Με έδρα στο Λονδίνο, η EBRD είναι ιδιοκτησία 69 χωρών και δύο οργανισμών της ΕΕ – 69η χώρα είναι η Ινδία από τον Ιούλιο του 2018. Παρά το δημόσιο χαρακτήρα των μετόχων της, η τράπεζα επενδύει σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, μαζί με εμπορικούς συνεργάτες.

ebrd.com

Σχετικά με την PRODEA Investments

prodea.gr

PIRAEUS TOWER

GS TRAVEL

SABO SA

STATUS MARITIME

TARGET MARINE SA

VSHIPS

ΕΕΝΜΑ

HELMEPA

MARTECMA

PCT

PROPELLER