Για Εγγραφές ακολουθήστε τον σύνδεσμο: https://www.eventora.com/el/Events/Shipping-Conference-2023