1ο ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗΣ 1ο ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗΣ 1ο ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗΣ

ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Tο 1ο Ασφαλιστικό Συνέδριο της ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗΣ θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 14 Ιουνίου 2016, στο Divani Caravel Hotel, Αθήνα.

caravel-logo.jpg

Divani Caravel Hotel
Βασιλέως Αλεξάνδρου 2, 161 21, Αθήνα
Tηλ. +30 210 7207000, Φαξ +30 210 7236683

www.divanicaravelhotel.com