1ο ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗΣ 1ο ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗΣ 1ο ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗΣ

ΠΡΟΦΙΛ ΧΟΡΗΓΩΝ

Eurolife ERB Ασφαλιστική

Eurolife ERB Ασφαλιστική

Η Eurolife ERB Ασφαλιστική είναι ένας από τους μεγαλύτερους ασφαλιστικούς ομίλους της ελληνικής αγοράς. Τα προϊόντα της χαρακτηρίζονται από το σύγχρονο σχεδιασμό τους και καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες κάθε ανθρώπου για τη δημιουργία κεφαλαίου/σύνταξης, την προστασία της ζωής του, της περιουσίας του, της επιχείρησής του καθώς και την κάλυψη εξόδων που αφορούν στην υγεία του.
Σε μια υφεσιακή χρονιά με πολλές προκλήσεις για την ελληνική οικονομία και την οικονομική δραστηριότητα ιδιωτών και επιχειρήσεων, ο Ασφαλιστικός Όμιλος Eurolife ERB συνεχίζει να αποτελεί αξιόπιστο σύμμαχο για τους ασφαλισμένους της και να στέκεται δίπλα στους πελάτες της, δίνοντας 232 εκατ. ευρώ σε αποζημιώσεις το 2015. Σε ό,τι αφορά στα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου Eurolife ERB, το σύνολο της παραγωγής ασφαλίστρων συνολικά άγγιξε τα 308 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2015 κέρδη προ φόρων 68 εκατ. ευρώ, ενώ το σύνολο του ενεργητικού είναι 2.243 εκατ. Ευρώ.
Η Eurolife ERB έχει ήδη θέσει τις βάσεις, ώστε να συνεχίσει τη σταθερή και αναπτυξιακή της πορεία και τα επόμενα χρόνια. Τον Δεκέμβριο του 2015 η Fairfax Financial Holdings ήρθε σε συμφωνία για την απόκτηση του 80% των μετοχών του Ομίλου από την Eurobank Ergasias Α.Ε., η οποία θα διατηρήσει το υπόλοιπο 20% και θα συνεχίσει την αποκλειστική συνεργασία στο bancassurance για τα επόμενα χρόνια. Πρόκειται για μια σημαντική εξέλιξη, η οποία τελεί υπό την έγκριση των εποπτικών αρχών και δημιουργεί νέες προοπτικές ανάπτυξης για τον Όμιλο. Ταυτόχρονα, η Eurolife ERB έχει επιτύχει την περαιτέρω ενίσχυση της κεφαλαιακής της επάρκειας, υπερκαλύπτοντας τις απαιτήσεις τόσο κατά SOLVENCY I όσο και SOLVENCY II, που τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2016, σε ποσοστό 178% για τις Ασφαλίσεις Ζωής και 152% για τις Γενικές Ασφαλίσεις.

Ακολουθήστε τη Eurolife: @Eurolife_ERB στο Linked in & Twitter ή στο www.eurolife.gr.

Eurolife ERB Ασφαλιστική

D.A.S. Hellas

D.A.S. Hellas

Η εξειδικευμένη ασφαλιστική εταιρεία νομικής προστασίας

Εδώ και τέσσερις δεκαετίες η D.A.S. Hellas προσφέρει στην ελληνική αγορά την ποιοτική ασφαλιστική πρότασή της για τη νομική προστασία. Τα προγράμματα της, η υποστήριξη προς τους συνεργάτες της και η εξυπηρέτηση των πελατών της είναι τα ευρέως αναγνωρίσιμα θετικά στοιχεία που φέρνουν την εταιρεία ψηλά στις προτιμήσεις των πελατών της, καθώς μεγάλες ασφαλιστικές εταιρείες την εμπιστεύονται και αξιοποιούν τη σε βάθος γνώση της στη νομική προστασία.

Η D.A.S. Hellas, η μεγαλύτερη εξειδικευμένη ασφαλιστική εταιρεία νομικής προστασίας στην Ελλάδα και την Ευρώπη, φροντίζει τους ασφαλισμένους της με εξειδικευμένα και καινοτόμα προγράμματα νομικής προστασίας για επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες, ιδιώτες, οικογενειάρχες, ιδιοκτήτες οχημάτων, ιδιοκτήτες σκαφών, εκμισθωτές ακινήτων, εργαζόμενους, διαχειριστές πολυκατοικιών, αλλά και για μέλη ενώσεων, επαγγελματικών σωματείων, συλλόγων κ.λπ.

Η υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών της, η πολυεθνική της καταβολή, καθώς και η άμεμπτη πορεία της στην Ελλάδα αποτελούν τα εχέγγυα για τη μελλοντική προοπτική της, καθώς συντελούν στην οικοδόμηση σταθερών σχέσεων και αμοιβαίας εμπιστοσύνης με τους συνεργάτες και τους ασφαλισμένους της.

D.A.S. Hellas

Interamerican

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

Η Συνεταιριστική Ασφαλιστική μετρά 36 χρόνια ιστορίας, με το 50,55% του μετοχικού κεφαλαίου της να ανήκει σε ελληνικές συνεταιριστικές ενώσεις και τράπεζες και το υπόλοιπο 49,45% σε κορυφαίες ευρωπαϊκές συνεταιριστικές οργανώσεις. Πρόκειται για τη μοναδική αμιγώς συνεταιριστική ασφαλιστική στην Ελλάδα, που διέπεται από τις συνεταιριστικές αρχές. Η Εταιρεία θέτει τον άνθρωπο στον κεντρικό άξονα των δραστηριοτήτων της, ενώ η στρατηγική της, που καθοδηγείται από το συνεταιριστικό ιδεώδες, τη διαφοροποιεί από τις υπόλοιπες ασφαλιστικές επιχειρήσεις.

Κυρίαρχο κριτήριο αποτελεί και η κεφαλαιακή επάρκεια. Η Συνεταιριστική Ασφαλιστική απασχολεί 90 εργαζόμενους, ενώ οι υπηρεσίες της παρέχονται από δίκτυο 850 εξουσιοδοτημένων ασφαλιστικών συμβούλων, πρακτόρων και διαμεσολαβητών. Γι' αυτό την εμπιστεύονται 200.000 ιδιοκτήτες οχημάτων, 16.000 ιδιοκτήτες κατοικιών και 15.000 επιχειρήσεις, ενώ καλύπτει την υγεία και τη σύνταξη 35.000 συνανθρώπων μας!

Η Συνεταιριστική Ασφαλιστική διαθέτει ένα ευρύ φάσμα προϊόντων στους κλάδους ζωής, υγείας, κατοικίας, περιουσίας, επιχειρηματικών κινδύνων, αυτοκινήτου και πολλών άλλων. Eπιστρέφει την ασφαλιστική της υπεραξία στον άνθρωπο, αποδεικνύοντας καθημερινά αυτό που με δυο λέξεις περιγράφει την επιχειρηματική της φιλοσοφία: το «Είμαστε εσύ»!

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

Ευρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α

Ευρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α

Η Ευρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α. ιδρύθηκε το 1977 και είναι μια πλήρης ασφαλιστική εταιρεία.

Έχει ένα σύνολο σημείων που την διαφοροποιούν από τον ανταγωνισμό, όπως ενδεικτικά:
• Είναι ελληνική εταιρεία και η μόνη ασφαλιστική εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
• Έχει σημειώσει αποδόσεις που ξεπερνούν τα συνήθη όρια. Ειδικά, τα 6 τελευταία χρόνια αύξησε την παραγωγή της κατά 50% έναντι μείωσης του συνόλου της αγοράς κατά 33%.
• Διαχειρίζεται περισσότερα από 500.000 ασφαλιστήρια συμβόλαια, έχει κύκλο εργασιών άνω των € 172 εκ. και επενδυτικό χαρτοφυλάκιο πάνω από € 271 εκ.
• Είναι η μόνη ασφαλιστική που πιστοποιήθηκε με το μοντέλο SEΕ G και διακρίθηκε λαμβάνοντας το «Χρυσό Βραβείο Επιχειρηματικής Ηθικής και Εταιρικής Υπευθυνότητας».
• Βραβεύτηκε για 5η χρονιά ως «True Leader» εταιρεία από την ICAP Group μεταξύ 500 επιχειρήσεων όλων των κλάδων της οικονομίας.

Ευρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α

ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

Η Εθνική Ασφαλιστική κατέχει ηγετική θέση στην ελληνική ασφαλιστική αγορά τόσο στον Κλάδο Ζωής όσο και στους Γενικούς Κλάδους.

Με ιστορία 125 ετών έχει καταστήσει το όνομά της συνώνυμο με την πραγματική εξασφάλιση και την απόλυτη φερεγγυότητα, ενώ συνεχίζει να αναπτύσσεται με ραγδαίους ρυθμούς και παράλληλα βελτιώνει τις υποδομές της ώστε να παρέχει ποιοτικές υπηρεσίες στον Έλληνα καταναλωτή.

Με δυναμικά δίκτυα πωλήσεων, εκσυγχρονισμένες δομές και φιλική εξυπηρέτηση στέκεται πάντα δίπλα στον Έλληνα πολίτη. Με 13 Διοικητικά Υποκαταστήματα, 2.230 ασφαλιστικούς συμβούλους σε 153 γραφεία πωλήσεων σε όλη τη χώρα και 1.485 συνεργαζόμενα πρακτορεία και Brokers έχει δημιουργήσει ένα δίχτυ ασφαλείας, καλύπτοντας κάθε ανάγκη.

Παράλληλα η Εθνική, μέσω των θυγατρικών της εταιριών Garanta και Εθνική Ασφαλιστική Κύπρου, έχει σημαντική και δυναμική παρουσία στη Ρουμανία και στην Κύπρο αντίστοιχα, ενώ δραστηριοποιείται επίσης στη Βουλγαρία.

Η Εταιρία ανήκει στον Όμιλο της Εθνικής Τράπεζας γεγονός που εγγυάται τη συνέχιση της επιτυχημένης πορείας της και παρέχει, στους πάνω από 1.000.000 ασφαλισμένους της, όλα τα προνόμια και τα οφέλη του Ομίλου.

ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

Generali

Generali

Η Generali, με 130 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα και με δυναμική συμμετοχή στην οικονομική ζωή και στην ανάπτυξη της χώρας, έχει κατακτήσει μια θέση ανάμεσα στις 10 πρώτες ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες. Mε γνώμονα πάντα την πελατοκεντρική της πολιτική και εγγύηση την οικονομική ευρωστία και τη διεθνή γνώση της, η Generali παρέχει εξειδικευμένες ασφαλιστικές λύσεις, μέσα από μια μεγάλη γκάμα σύγχρονων και ευέλικτων προϊόντων και με την υποστήριξη ενός άρτια οργανωμένου δικτύου πωλήσεων.

Η εταιρεία αποτελεί μέλος του Ομίλου Generali, ενός κορυφαίου, παγκοσμίως, ασφαλιστικού οργανισμού. Με περισσότερους από 78.000 εργαζόμενους παγκοσμίως και 65 εκατομμύρια πελάτες σε πάνω από 60 χώρες, ο Όμιλος κατέχει ηγετικό ρόλο στην αγορά της Δυτικής Ευρώπης και μία όλο και πιο σημαντική θέση στις αγορές της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης και της Ασίας.

Με κινητήριο δύναμη τη μακρόχρονη ιστορία της και τη μεγάλη πελατειακή της βάση, η Generali συνεχίζει δυναμικά την ανάπτυξή της, αξιοποιώντας την ανάλυση δεδομένων και την τεχνολογία. Όραμά της είναι να αποτελέσει τα επόμενα χρόνια τον ηγέτη των ατομικών ασφαλίσεων στην Ευρώπη, ανταποδίδοντας ουσιαστικά την εμπιστοσύνη εκατομμυρίων ασφαλισμένων στην Ελλάδα και τον κόσμο.

Generali

NN HELLAS

NN HELLAS

Ποιοί είμαστε

Η NN Hellas αποτελεί μέρος του παγκόσμιου χρηματοοικονομικού Ομίλου ΝΝ, o oποίος δραστηριοποιείται σε 18 χώρες παγκοσμίως και απασχολεί περισσότερους από 11.000 υπαλλήλους. Η ΝΝ Hellas βρίσκεται ανάμεσα στις κορυφαίες εταιρίες του κλάδου στην ελληνική αγορά, παρέχοντας εδώ και 35 χρόνια ολοκληρωμένα ασφαλιστικά, συνταξιοδοτικά και επενδυτικά προγράμματα. Από το 2014  βραβεύεται  ως η «Καλύτερη Ασφαλιστική Εταιρία Ζωής στην Ελλάδα» στο διεθνή θεσμό Global Insurance Awards. Διαθέτει 1.127 Ασφαλιστικούς Συμβούλους σε 47 Γραφεία Πωλήσεων σε όλη την Ελλάδα καθώς και 478 εργαζόμενους στα κεντρικά γραφεία. Από το 2002, η NN Hellas συνεργάζεται με την Τράπεζα Πειραιώς , ώστε να διαθέτει τραπεζοασφαλιστικά προγράμματα (Bancassurance) μέσω του μεγαλύτερου τραπεζικού δικτύου στην Ελλάδα.  Eπιπρόσθετα, το 2015 ανέπτυξε νέο Direct κανάλι διάθεσης προϊόντων.

Οι Αξίες και η Στρατηγική μας

Οι αξίες μας είναι απλές, ουσιαστικές, και πάνω από όλα ανθρώπινες: νοιαζόμαστε, είμαστε ξεκάθαροι, δεσμευόμαστε. Λειτουργούμε τοποθετώντας στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων μας τον Πελάτη και έχουμε ως στόχο να του προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία.

NN HELLAS

careernet.gr

AXA Ασφαλιστική

ΑΤΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

Π.Σ.Σ.Α.Σ.

ΣΕΜΑ

Face-to-Face Consultants

Face-to-Face Consultants

Face-to-Face Consultants

Insight – Perception – Ethos

Η Face-to-Face Consultants παρέχει προσωποποιημένες και προσωπικές υπηρεσίες με συνέπεια και δέσμευση στο αποτέλεσμα, συναίσθηση της ευθύνης που αναλαμβάνει, πλήρη επίγνωση των αναγκών του πελάτη, ήθος στις διαπροσωπικές σχέσεις.

Με μακρόχρονη παρουσία στην αγορά των υπηρεσιών δραστηριοποιείται στους εξής επιχειρησιακούς τομείς:

 • Executive Services
 • personal/ coaching in public speaking
 • ανάπτυξη personal branding
 • ανάπτυξη και βελτίωση presentation skills
 • speechwriting/ghostwriting
 • business savoir-vivre
 • Εταιρικές Υπηρεσίες
 • group coaching in public speaking
 • υποστήριξη σχεδίου μάρκετινγκ/επικοινωνίας/εταιρικού προφίλ
 • διοργάνωση στοχευμένων εκδηλώσεων
 • business savoir-vivre
 • Εκδοτικές Υπηρεσίες
 • έρευνα/αξιολόγηση υλικού προς έκδοση
 • συγγραφή/επιμέλεια/μετάφραση/ελληνικοποίηση
 • οργάνωση/εποπτεία εκδοτικής παραγωγής

 

Κηφισίας 38, 11526 Αθήνα

210-3637070

[email protected]

www.face-to-face.gr

fb.com/ConsultantsFacetoFace

Face-to-Face Consultants

ACCESS

ACCESS

Η ACCESS A.E. είναι μια σύγχρονη εταιρεία επικοινωνίας, με πολυετή και δυναμική παρουσία στον χώρο των γραφικών τεχνών.  

Εξειδικευόμαστε στις παραγωγές εντύπων κατά απαίτησηprinting on demand- και προσφέρουμε έξυπνες λύσεις που μπορούν να τονώσουν τις πωλήσεις σας αλλά και να εξοικονομήσετε πόρους εκτυπώνοντας ακριβώς την ποσότητα των εντύπων που χρειάζεστε. Τώρα μπορείτε να έχετε συνεχώς φρέσκο και επικαιροποιημένο έντυπο υλικό προς χρήση, χωρίς τη δέσμευση παραγγελίας μεγάλων ποσοτήτων, χωρίς υψηλά κόστη παραγωγών, χωρίς την ανάγκη αποθηκευτικών χώρων για μη αξιοποιήσιμα έντυπα.

Στη σημερινή εποχή που σχεδόν όλες οι επιχειρήσεις επαναπροσδιορίζουν στόχους, ανάγκες, ρόλους και αρμοδιότητες, είμαστε δίπλα σας, συνεργάτες και συνοδοιπόροι στην επιτυχία σας. Μέσω των πιστοποιημένων διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας και υπηρεσιών επικοινωνίας -ISO 9001:2008 & ΕΛΟΤ 1435:2009- της εταιρείας μας αποκτάτε πρόσβαση σε παραγωγές υψηλής προσδοκίας και εξυπηρετήστε ποιοτικά και αποτελεσματικά μέσω του δικτύου επικοινωνίας μας. Όταν λέμε ότι η ικανοποίησή σας είναι εγγυημένη το εννοούμε!

access@access.grt. 210 38 04 460 | f. 210 38 47 447

ACCESS

SOUND AND VISUAL - ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

SOUND AND VISUAL - ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Η SOUND AND VISUAL - ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α.Ε. είναι μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ενοικίασης οπτικοακουστικού εξοπλισμού για συνέδρια και εκδηλώσεις στην Ελλάδα. Από το 1978 έως σήμερα παρέχουμε υπηρεσίες τήρησης πρακτικών και προσφέρουμε ολοκληρωμένες τεχνικές λύσεις που καλύπτουν όλο το εύρος των τεχνικών αναγκών του συνεδρίου, του εταιρικού event, της ημερίδας ή όποιας άλλης εκδήλωσης.

Τα τμήματα που λειτουργούν στην εταιρεία μας είναι τα ακόλουθα:

A. Τήρηση Πρακτικών Συνεδριάσεων

1. Ψηφιακή Ηχογράφηση
2. Απομαγνητοφώνηση πρακτικών και στοιχειοθεσία σε Η/Υ
3. Εκτύπωση και Βιβλιοδεσία

B. Σχεδιασμός & Τεχνική Κάλυψη συνεδρίων & event

Μελέτη, σχεδιασμός, ενοικίαση, εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη οπτικοακουστικού εξοπλισμού για συνέδρια, ημερίδες, συνεντεύξεις τύπου, εταιρικές εκδηλώσεις και εκθεσιακά περίπτερα.

1. Προβολικός εξοπλισμός
2. Ηχητικός εξοπλισμός
3. Φωτιστικός εξοπλισμός
4. Μεταφραστικά συστήματα
5. Συστήματα ψηφοφορίας
6. Σκηνικά συνεδρίων – εκτυπωτικές εργασίες
7. Συστήματα πληροφορικής

Μόνιμες εγκαταστάσεις – Μελέτη, Σχεδιασμός και υλοποίηση.

SOUND AND VISUAL - ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

REDPiXEL

REDPiXEL

Με την εμπειρία 91 ετών στον χώρο του Τύπου και μετά από 19 χρόνια επιτυχημένης παρουσίας στο Διαδίκτυο και τις ψηφιακές εκδόσεις, η Ναυτεμπορική προχωρά στην παροχή ολοκληρωμένων ψηφιακών υπηρεσιών.

Αξιοποιώντας την πολυετή εμπειρία της, την τεχνογνωσία και τις δεξιότητες των ανθρώπων της, η Ναυτεμπορική έχει συγκροτήσει την ομάδα της REDPiXEL η οποία εργάζεται για να σας προσφέρει τις λύσεις που χρειάζεστε.

Σκοπός μας είναι να σας προσφέρουμε ψηφιακές υπηρεσίες υψηλής τεχνολογίας, με γνώμονα τη λειτουργικότητα, την ευχρηστία και την αισθητική.

Σε μια αγορά που δεν σταματά να εξελίσσεται, η REDPiXEL σας προσφέρει ό,τι χρειάζεστε για να απευθυνθείτε στο κοινό στο οποίο στοχεύετε και να ξεχωρίσετε:

Content marketing

Σχεδιασμός ψηφιακού περιβάλλοντος (Digital design)

Ανάπτυξη ιστοσελίδων και εφαρμογών (Web development)

Enterprise search solutions for media and e-commerce

Social media marketing

REDPiXEL

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ MARKETING

INSURANCE DAILY

Insurance eea

STAR Κεντρικής Ελλάδας