ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Agenda |

Μεταξύ των θεμάτων συζήτησης για το Φάρμακο, τις Υπηρεσίες Υγείας και τον Ιατροτεχνολογικό Εξοπλισμό, περιλαμβάνονται:

 • Κατά πόσον η έξοδος από τα μνημόνια θα επιφέρει ουσιαστικές αλλαγές στη φαρμακοβιομηχανία και στους παρόχους υπηρεσιών υγείας.
 • Παραδείγματα και καλές πρακτικές από άλλες ευρωπαϊκές χώρες που βγήκαν από μνημόνια.
 • Υπάρχουν προθέσεις και προϋποθέσεις για επενδύσεις από ελληνικές και πολυεθνικές εταιρείες;
 • Επιτυχημένα παραδείγματα startups.
 • Μπορεί η Ελλάδα να καταστεί αξιόλογο κέντρο έρευνας και ανάπτυξης; Ποια χρηματοδοτικά εργαλεία μπορούν να εξασφαλίσουν κεφάλαια για επενδύσεις;
 • Ο κλάδος των υπηρεσιών είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στις ξένες επενδύσεις την προηγούμενη διετία. Τι σημαίνει αυτό για τη χώρα; Θα υπάρχει συνέχεια;
 • Ποιες είναι οι αναγκαίες διακρατικές πολιτικές συνεννόησης για να δημιουργηθεί το πλαίσιο καλής πορείας των ελληνικών επιχειρήσεων στο εξωτερικό;
 • Debate: Δημόσιες ή ιδιωτικές υπηρεσίες υγείας;
 • Ο ιατρικός τουρισμός (άμεσος και έμμεσος) υπήρξε μια καλή προοπτική. Παραμένει στο ίδιο στάδιο;
 • Επιλογές χρηματοδότησης των επιχειρήσεων στο χώρο της υγείας μέσω του τραπεζικού συστήματος.
 • Το factoring ως μέσο διαχείρισης απαιτήσεων των ιδιωτών παρόχων.
 • Ιδιωτικές πληρωμές και συμπληρωματικά συστήματα ασφάλισης.
 • Ευρωπαϊκά προγράμματα και οι δυνατότητες για χρηματοδοτήσεις του ΕΣΥ αλλά και των ιδιωτικών επιχειρήσεων.

*Το πρόγραμμα του συνεδρίου θα ανακοινωθεί προσεχώς.