ΠΡΟΦΙΛ ΧΟΡΗΓΩΝ

Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ)

Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ)

PhRMA Innovation Forum

Eurolife ERB Ασφαλιστική

Eurolife ERB Ασφαλιστική

Ο Όμιλος Eurolife ERB αποτελεί μέλος της Fairfax Financial Holdings Limited και μέσω των εταιρειών του σε Ελλάδα και Ρουμανία σχεδιάζει και προωθεί ασφαλιστικά προϊόντα και υπηρεσίες που καλύπτουν τις ανάγκες ανθρώπων και επιχειρήσεων.
Στην Ελλάδα, περιλαμβάνει τις εταιρείες Eurolife ERB Α.Ε.Α.Ζ., Eurolife ERB Α.Ε.Γ.Α και τη μεσιτική ERB Ασφαλιστικές Υπηρεσίες Α.Ε.Μ.Α. Κατέχει ηγετική θέση στο bancassurance και συνεργάζεται με ευρύ δίκτυο ασφαλιστικών συνεργατών σε όλη την Ελλάδα. Επιτυγχάνει σταθερά ισχυρή κερδοφορία και διαθέτει υψηλή κεφαλαιακή επάρκεια που υπερκαλύπτει τις ευρωπαϊκές εποπτικές απαιτήσεις, με σκοπό να είναι διαχρονικά σε θέση να εκπληρώνει άμεσα τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει για τους ασφαλισμένους του.
Ο Όμιλος Eurolife ERB, αναγνωρίζοντας την ευθύνη του απέναντι στην κοινωνία, έχει δεσμευθεί να επιστρέφει σε αυτήν μέρος των κερδών του κάθε χρόνο. Μέσα από το «+πράττουμε», ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, στέκεται έμπρακτα δίπλα στους ανθρώπους, με ουσιαστικές δράσεις και επενδύσεις: (α) για την ποιότητα ζωής και την αναβάθμισή της, (β) για την προώθηση της εκπαίδευσης και του πολιτισμού, (γ) για την επιχειρηματικότητα και την οικονομία, με περισσότερες επιλογές και αισιοδοξία για το μέλλον.

Eurolife ERB Ασφαλιστική

AbbVie Φαρμακευτική Α.Ε.

AbbVie Φαρμακευτική Α.Ε.

Η AbbVie είναι μία παγκόσμια βιοφαρμακευτική εταιρεία προσανατολισμένη στην έρευνα. Δέσμευσή της αποτελεί η ανάπτυξη καινοτόμων, προηγμένων θεραπειών για μερικές από τις πιο σύνθετες και σοβαρές ασθένειες παγκοσμίως. Αποστολή της εταιρείας είναι να αξιοποιήσει την εμπειρία της, τους αφοσιωμένους ανθρώπους της και τη μοναδική προσέγγισή της στην καινοτομία, ώστε να βελτιώσει σημαντικά τις θεραπείες σε τέσσερις θεραπευτικές κατηγορίες: ανοσολογία, ογκολογία, ιολογία και νευρολογία. Σε περισσότερες από 70 χώρες, οι άνθρωποι της AbbVie εργάζονται καθημερινά για να εξελίξουν τις θεραπευτικές επιλογές για τους ασθενείς παγκοσμίως.

AbbVie Φαρμακευτική Α.Ε.

Affidea

Affidea

Η Affidea είναι ο κορυφαίος φορέας παροχής ψηφιακών υπηρεσιών Εξωνοσοκομειακής Φροντίδας και ιδιαίτερα Διαγνωστικής Απεικόνισης, Βιοπαθολογίας και Ακτινοθεραπείας στην Ευρώπη, με δραστηριότητα σε 16 χώρες και 260 ιατρικά κέντρα.
Στην Ελλάδα, ξεκίνησε την λειτουργία της το 2005, με στόχο την παροχή ολοκληρωμένων πρωτοβάθμιων υπηρεσιών υγείας υψηλής ποιότητας για όλους. Τα εργαστήριά της είναι πιστοποιημένα κατά το διεθνές πρότυπο ISO 9001. Eπιπλέον, τα βιοπαθολογικά εργαστήρια είναι διαπιστευμένα από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) κατά το ISO 15189.
Σήμερα, διαθέτει ένα Πανελλαδικό Δίκτυο Διαγνωστικών Εργαστηρίων σε πρότυπους ιατρικούς χώρους, με τα υψηλότερα επίπεδα ασφάλειας, άνεσης και αισθητικής, ιατρικό εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής, καταξιωμένους ιατρούς με άρτια επιστημονική κατάρτιση και το πλέον σύγχρονο σύστημα τηλεϊατρικής στην Ελλάδα.
Η Affidea Ελλάδος, εφαρμόζοντας πιστά τα υψηλά επίπεδα λειτουργίας της μητρικής εταιρείας, ανταποκρίνεται με συνέπεια και αξιοπιστία στην ευθύνη εξασφάλισης της άριστης ποιότητας των ιατρικών αποτελεσμάτων στα εργαστήριά της. Με μεθοδική προσέγγιση στην επιλογή και εκπαίδευση του προσωπικού της καθώς και στην προμήθεια και αναβάθμιση του πλέον σύγχρονου εξοπλισμού, η Affidea εξασφαλίζει υπεύθυνα ότι παραμένει στην πρωτοπορία των ιατρικών εξελίξεων, με αφοσίωση στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων που την εμπιστεύονται.

Affidea

BFF Banking Group

BFF Banking Group

Ο Όμιλος BFF Banking Group είναι ο κορυφαίος πάροχος χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών σε προμηθευτές στον τομέα της Δημόσιας Διοίκησης.

Ο Όμιλος δραστηριοποιείται σε τρεις τομείς:

  • Factoring Χωρίς Αναγωγή
  • Χρηματοδότηση σε Φορείς Υγείας & Τοπικές Κυβερνήσεις στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη
  • Διαχείριση Συλλογής Απαιτήσεων

Προφέρει, επίσης, online προθεσμιακές καταθέσεις σε λιανικούς και εταιρικούς πελάτες στην Ιταλία, την Ισπανία, τη Γερμανία, την Ολλανδία και την Πολωνία.
Ο Όμιλος BFF Banking Group απασχολεί περισσότερους από 450 υπαλλήλους σε 9 χώρες: Ιταλία, Κροατία, Τσεχία, Γαλλία, Ελλάδα, Πολωνία, Πορτογαλία, Σλοβακία και Ισπανία.

BFF Banking Group

Bristol-Myers Squibb

Bristol-Myers Squibb

Η Βristol-Myers Squibb είναι μία διαφοροποιημένη εταιρία καθοδηγούμενη από τη στρατηγική ανάπτυξης βιοφαρμακευτικών προϊόντων, βάσει της οποίας αξιοποιεί τις δυνατότητες και τους πόρους μίας μεγάλης φαρμακευτικής εταιρίας σε συνδυασμό με το επιχειρηματικό πνεύμα και την ευελιξία μίας εταιρίας βιοτεχνολογίας. Εργαζόμαστε καθημερινά για να παρέχουμε καινοτόμα φάρμακα στους ασθενείς που αντιμετωπίζουν σοβαρές και απειλητικές για τη ζωή ασθένειες σε τομείς όπως η ογκολογία, τα καρδιαγγειακά νοσήματα, η ανοσολογία και η ίνωση. Μέσω του τομέα Έρευνας & Ανάπτυξης που διαθέτουμε, έχουμε δημιουργήσει μία βιώσιμη γραμμή ανάπτυξης πιθανών θεραπειών και αναπτύσσουμε συνεργασίες ώστε να διευρύνουμε και να επιταχύνουμε την πρόσβαση στην καινοτομία.
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας, στη διεύθυνση: www.bms-greece.gr

Bristol-Myers Squibb

GE Healthcare

GE Healthcare

Ως μία παγκόσμια εταιρεία που ηγείται στον κλάδο της ιατρικής τεχνολογίας και των βιοεπιστημών, παρέχουμε ένα ευρύ φάσμα προϊόντων, λύσεων και υπηρεσιών που χρησιμοποιούνται στη διάγνωση, θεραπεία και παρακολούθηση ασθενών και στην ανάπτυξη και κατασκευή βιοφαρμακευτικών προϊόντων.
Βοηθάμε να βελτιώσουμε τα αποτελέσματα για τους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης και καινοτόμων θεραπειών σε όλο τον κόσμο. Αυτό σημαίνει αυξημένη δυναμικότητα, βελτιωμένη παραγωγικότητα και καλύτερα ιατρικά αποτελέσματα.
Στόχος μας είναι επίσης να υποστηρίξουμε τους πελάτες μας στην επιδίωξη της ιατρικής ακριβείας: ολοκληρωμένη ιατρική περίθαλψη, ιδιαίτερα εξατομικευμένη στις ανάγκες του κάθε ασθενούς που μειώνει την αναποτελεσματικότητα.
Αγκαλιάζουμε μια κουλτούρα σεβασμού, διαφάνειας, ακεραιότητας και ποικιλομορφίας.

GE Healthcare

MSD Greece

MSD Greece

Η MSD στην Ελλάδα

Στην MSD πάντοτε ανακαλύπταμε και θα συνεχίσουμε να ανακαλύπτουμε θεραπείες έχοντας σαν σκοπό να προσφέρουμε περισσότερη και καλύτερη ζωή σε όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους παγκοσμίως. Πρωτοπόρες θεραπείες για τον καρκίνο, τις καρδιοπάθειες, τον HIV, τον διαβήτη και τη φυματίωση είναι μερικές μόνο από τις ανακαλύψεις μας που έφεραν ελπίδα και βελτίωσαν τη ζωή των συνανθρώπων μας.
Στην Ελλάδα, η MSD ξεκίνησε την λειτουργία της το 2010, απασχολεί περίπου 270 εργαζόμενους, ενώ διαθέτει προϊόντα για ένα μεγάλο εύρος θεραπευτικών κατηγοριών, όπως η ογκολογία, τα εμβόλια, ο διαβήτης, η καρδιολογία, η ανοσολογία, η λοιμωξιολογία, τα αντιβιοτικά, η αναισθησιολογία, η γονιμότητα και η αντισύλληψη.
Μάθετε περισσότερα για τις ανακαλύψεις μας και τις αξίες μας στο msd.gr ή ακολουθήστε μας στο Twitter, LinkedIn & Youtube (MSDGreece).

MSD Greece

ΠΕΦ - Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας

ΠΕΦ - Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας

Η Π.Ε.Φ. αντιπροσωπεύει τις απόψεις της εγχώριας παραγωγικής φαρμακοβιομηχανίας, έναν τομέα με στρατηγική σημασία για την εθνική οικονομία. Οι φαρμακοβιομηχανίες-μέλη της ΠΕΦ, διατηρούν 28 παραγωγικές μονάδες στην Ελλάδα αναπτύσσοντας και παράγοντας φάρμακα άριστης ποιότητας με τη χρήση τεχνολογίας αιχμής σύμφωνα με τα υψηλά ευρωπαϊκά ποιοτικά πρότυπα GMPs. Οι ελληνικές φαρμακοβιομηχανίες πραγματοποιούν σημαντικές εξαγωγές σε πάνω από 85 χώρες, υλοποιούν, ειδικά την τελευταία δεκαετία, προγράμματα σημαντικών επενδύσεων στους τομείς του ποιοτικού ελέγχου και της διασφάλισης της παραγωγικής διαδικασίας, με αποτέλεσμα την ανταγωνιστική παρουσία της στις διεθνείς αγορές με εξαγωγές σε πάνω από 85 χώρες.

ΠΕΦ - Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας

Roche Hellas

Roche Hellas

Η Roche αποτελεί πρωτοπόρο εταιρεία παγκοσμίως στον Κλάδο Φαρμάκων και Διαγνωστικών και εστιάζει στην προαγωγή της επιστήμης με σκοπό τη βελτίωση της ζωής των ανθρώπων. Ο συνδυασμός της δυναμικής των Κλάδων Φαρμάκου και Διαγνωστικών υπό την ίδια στέγη, έχουν καταστήσει τη Roche ηγέτιδα στην εξατομικευμένη θεραπεία – μια στρατηγική που έχει στόχο να προσφέρει σε κάθε ασθενή την κατάλληλη θεραπεία με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Η Roche είναι η μεγαλύτερη εταιρεία βιοτεχνολογίας στον κόσμο, με ένα διευρυμένο φάσμα φαρμακευτικών θεραπειών στην ογκολογία, την ανοσολογία, τα λοιμώδη νοσήματα, την οφθαλμολογία και τις παθήσεις του κεντρικού νευρικού συστήματος. Η Roche κατέχει επίσης ηγετική θέση παγκοσμίως στα in vitro διαγνωστικά και την ιστολογική διάγνωση του καρκίνου, καθώς και τη διαχείριση της νόσου του διαβήτη.
Από το έτος ίδρυσής της, το 1896, η Roche εξακολουθεί να αναζητά καλύτερους τρόπους πρόληψης, διάγνωσης και θεραπείας πολλών παθήσεων και να προσφέρει σημαντικό όφελος  στην κοινωνία. Ταυτόχρονα, η εταιρεία με στόχο τη βελτίωση της πρόσβασης των ασθενών σε καινοτόμες θεραπείες, συνεργάζεται με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.

Roche Hellas

Draeger Hellas A.E.

Draeger Hellas A.E.

Η Draeger Hellas, ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 2010.
Αποτελεί θυγατρική του ομίλου Draeger και απασχολεί 32 συνεργάτες, με έδρα την Αθήνα καλύπτοντας και την Κύπρο.
Ενδεικτικά κάποια προϊόντα μας: αναισθησιολογικά συγκροτήματα, αναπνευστήρες ΜΕΘ, θερμοκοιτίδες, θερμοθεραπεία πρόωρων νεογνών, μόνιτορ παρακολούθησης ζωτικών παραμέτρων, ηλεκτρονικός φάκελος ασθενούς σε ΧΡΓ-ΜΕΘ, στήλες παροχής ιατρικών αερίων, χειρουργικά φώτα κλπ.
H Draeger προσφέρει επίσης προϊόντα και υπηρεσίες προστασίας των εργαζομένων στους χώρους εργασίας (Τεχνική Ασφάλεια) όπως ανιχνευτές επικίνδυνων αερίων, αναπνευστικό εξοπλισμό, συσκευές διαφυγής και ειδικές κατασκευές εκπαίδευσης – εξομοιωτές πυρκαγιάς. Βασικό στοιχείο της εταιρείας μας αποτελεί και η τεχνική υποστήριξη μέσω πλήρους οργανωμένου τμήματος Service. (www.draeger.gr)

Draeger Hellas A.E.

ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

Η Εθνική Ασφαλιστική κατέχει ηγετική θέση στην Ελληνική ασφαλιστική αγορά τόσο στον Κλάδο Ζωής όσο και στους Γενικούς Κλάδους.

Με ιστορία 128 ετών έχει καταστήσει το όνομά της συνώνυμο με την πραγματική εξασφάλιση και την απόλυτη φερεγγυότητα, ενώ συνεχίζει να αναπτύσσεται με ραγδαίους ρυθμούς και παράλληλα βελτιώνει τις υποδομές της ώστε να παρέχει ποιοτικές υπηρεσίες στον Έλληνα καταναλωτή. Με 13 Διοικητικά Υποκαταστήματα, 2.103 ασφαλιστικούς συμβούλους σε 151 γραφεία πωλήσεων σε όλη τη χώρα και 1.418 συνεργαζόμενα πρακτορεία και Brokers έχει δημιουργήσει ένα δίχτυ ασφαλείας για τους πάνω από 1.000.000 ασφαλισμένους της.

ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

GENESIS Pharma

GENESIS Pharma

Η GENESIS Pharma υπήρξε μεταξύ των πρώτων φαρμακευτικών εταιρειών σε ευρωπαϊκό επίπεδο με εξειδίκευση σε προϊόντα φαρμακευτικής βιοτεχνολογίας και είναι σήμερα η μεγαλύτερη μεταξύ των ελληνικών εταιρειών που εξειδικεύονται σε καινοτόμα φάρμακα. Διαθέτει εκτεταμένο χαρτοφυλάκιο προϊόντων υψηλής τεχνολογίας για σοβαρές και σπάνιες παθήσεις, λειτουργώντας ως εμπορικός συνεργάτης κορυφαίων πολυεθνικών φαρμακευτικών εταιρειών έρευνας και ανάπτυξης για την ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης. Μπορεί να χαρακτηριστεί ως μια από τις πλέον εξειδικευμένες εταιρείες στην Ελλάδα στον τομέα της πολλαπλής σκλήρυνσης, ενώ σημαντικό είναι και το εύρος καινοτόμων θεραπειών που διαθέτει για σπάνιες αιματολογικές κακοήθειες και απειλητικές μορφές καρκίνου. Δραστηριοποιείται, επίσης, στους τομείς της δερματολογίας, ρευματολογίας και της νεφρολογίας.

GENESIS Pharma

Siemens Healthineers

Siemens Healthineers

Στη Siemens Healthineers, όραμα μας είναι να στηρίξουμε τους παρόχους Υγείας ώστε να ενισχύσουν την αξία τους και να επιτύχουν υψηλής ποιότητας ολοκληρωμένες υπηρεσίες Υγείας, προσφέροντας τους τη δυνατότητα, μέσω της Ψηφιοποίησης, να επεκταθούν στον αναδυόμενο τομέα της Ιατρικής Ακριβείας, να εξελίξουν την Ιατρική και Νοσηλευτική Φροντίδα και να βελτιώσουν την Εμπειρία των Ασθενών.
Εκτιμάται ότι 5 εκατομμύρια ασθενείς παγκοσμίως επωφελούνται καθημερινά από τις καινοτόμες τεχνολογίες και υπηρεσίες μας στους τομείς της διαγνωστικής και θεραπευτικής απεικόνισης, της εργαστηριακής διαγνωστικής ,της μοριακής ιατρικής καθώς και από τις ψηφιακές και επιχειρηματικές υπηρεσίες Υγείας που παρέχουμε.
Κατέχουμε ηγετική θέση στην ιατρική τεχνολογία με πάνω από 120 χρόνια εμπειρίας και 18.500 διπλώματα ευρεσιτεχνίας παγκοσμίως. Με την αφοσίωση των 50.000 εργαζομένων σε περισσότερες από 70 χώρες, θα συνεχίσουμε να καινοτομούμε και να  διαμορφώνουμε το μέλλον της Υγείας.

Siemens Healthineers

Star Κεντρικής Ελλάδας

Ασφαλιστικό Marketing

Medical Management

Health Update

HEALTHWeb

Insurance Daily

Onmed.gr

Σύγχρονη Ιατρική Ενημέρωση