ΠΡΟΦΙΛ ΧΟΡΗΓΩΝ

Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ)

Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ)

PhRMA Innovation Forum

Eurolife ERB Ασφαλιστική

Eurolife ERB Ασφαλιστική

Ο Όμιλος Eurolife ERB αποτελεί μέλος της Fairfax Financial Holdings Limited και μέσω των εταιρειών του σε Ελλάδα και Ρουμανία σχεδιάζει και προωθεί ασφαλιστικά προϊόντα και υπηρεσίες που καλύπτουν τις ανάγκες ανθρώπων και επιχειρήσεων.
Στην Ελλάδα, περιλαμβάνει τις εταιρείες Eurolife ERB Α.Ε.Α.Ζ., Eurolife ERB Α.Ε.Γ.Α και τη μεσιτική ERB Ασφαλιστικές Υπηρεσίες Α.Ε.Μ.Α. Κατέχει ηγετική θέση στο bancassurance και συνεργάζεται με ευρύ δίκτυο ασφαλιστικών συνεργατών σε όλη την Ελλάδα. Επιτυγχάνει σταθερά ισχυρή κερδοφορία και διαθέτει υψηλή κεφαλαιακή επάρκεια που υπερκαλύπτει τις ευρωπαϊκές εποπτικές απαιτήσεις, με σκοπό να είναι διαχρονικά σε θέση να εκπληρώνει άμεσα τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει για τους ασφαλισμένους του.
Ο Όμιλος Eurolife ERB, αναγνωρίζοντας την ευθύνη του απέναντι στην κοινωνία, έχει δεσμευθεί να επιστρέφει σε αυτήν μέρος των κερδών του κάθε χρόνο. Μέσα από το «+πράττουμε», ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, στέκεται έμπρακτα δίπλα στους ανθρώπους, με ουσιαστικές δράσεις και επενδύσεις: (α) για την ποιότητα ζωής και την αναβάθμισή της, (β) για την προώθηση της εκπαίδευσης και του πολιτισμού, (γ) για την επιχειρηματικότητα και την οικονομία, με περισσότερες επιλογές και αισιοδοξία για το μέλλον.

Eurolife ERB Ασφαλιστική

Affidea

Affidea

Η Affidea είναι ο κορυφαίος φορέας παροχής ψηφιακών υπηρεσιών Εξωνοσοκομειακής Φροντίδας και ιδιαίτερα Διαγνωστικής Απεικόνισης, Βιοπαθολογίας και Ακτινοθεραπείας στην Ευρώπη, με δραστηριότητα σε 16 χώρες και 260 ιατρικά κέντρα.
Στην Ελλάδα, ξεκίνησε την λειτουργία της το 2005, με στόχο την παροχή ολοκληρωμένων πρωτοβάθμιων υπηρεσιών υγείας υψηλής ποιότητας για όλους. Τα εργαστήριά της είναι πιστοποιημένα κατά το διεθνές πρότυπο ISO 9001. Eπιπλέον, τα βιοπαθολογικά εργαστήρια είναι διαπιστευμένα από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) κατά το ISO 15189.
Σήμερα, διαθέτει ένα Πανελλαδικό Δίκτυο Διαγνωστικών Εργαστηρίων σε πρότυπους ιατρικούς χώρους, με τα υψηλότερα επίπεδα ασφάλειας, άνεσης και αισθητικής, ιατρικό εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής, καταξιωμένους ιατρούς με άρτια επιστημονική κατάρτιση και το πλέον σύγχρονο σύστημα τηλεϊατρικής στην Ελλάδα.
Η Affidea Ελλάδος, εφαρμόζοντας πιστά τα υψηλά επίπεδα λειτουργίας της μητρικής εταιρείας, ανταποκρίνεται με συνέπεια και αξιοπιστία στην ευθύνη εξασφάλισης της άριστης ποιότητας των ιατρικών αποτελεσμάτων στα εργαστήριά της. Με μεθοδική προσέγγιση στην επιλογή και εκπαίδευση του προσωπικού της καθώς και στην προμήθεια και αναβάθμιση του πλέον σύγχρονου εξοπλισμού, η Affidea εξασφαλίζει υπεύθυνα ότι παραμένει στην πρωτοπορία των ιατρικών εξελίξεων, με αφοσίωση στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων που την εμπιστεύονται.

Affidea

BFF Banking Group

BFF Banking Group

Ο Όμιλος BFF Banking Group είναι ο κορυφαίος πάροχος χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών σε προμηθευτές στον τομέα της Δημόσιας Διοίκησης.

Ο Όμιλος δραστηριοποιείται σε τρεις τομείς:

  • Factoring Χωρίς Αναγωγή
  • Χρηματοδότηση σε Φορείς Υγείας & Τοπικές Κυβερνήσεις στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη
  • Διαχείριση Συλλογής Απαιτήσεων

Προφέρει, επίσης, online προθεσμιακές καταθέσεις σε λιανικούς και εταιρικούς πελάτες στην Ιταλία, την Ισπανία, τη Γερμανία, την Ολλανδία και την Πολωνία.
Ο Όμιλος BFF Banking Group απασχολεί περισσότερους από 450 υπαλλήλους σε 9 χώρες: Ιταλία, Κροατία, Τσεχία, Γαλλία, Ελλάδα, Πολωνία, Πορτογαλία, Σλοβακία και Ισπανία.

BFF Banking Group

GE Healthcare

ΠΕΦ - Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας

ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

Η Εθνική Ασφαλιστική κατέχει ηγετική θέση στην Ελληνική ασφαλιστική αγορά τόσο στον Κλάδο Ζωής όσο και στους Γενικούς Κλάδους.

Με ιστορία 128 ετών έχει καταστήσει το όνομά της συνώνυμο με την πραγματική εξασφάλιση και την απόλυτη φερεγγυότητα, ενώ συνεχίζει να αναπτύσσεται με ραγδαίους ρυθμούς και παράλληλα βελτιώνει τις υποδομές της ώστε να παρέχει ποιοτικές υπηρεσίες στον Έλληνα καταναλωτή. Με 13 Διοικητικά Υποκαταστήματα, 2.103 ασφαλιστικούς συμβούλους σε 151 γραφεία πωλήσεων σε όλη τη χώρα και 1.418 συνεργαζόμενα πρακτορεία και Brokers έχει δημιουργήσει ένα δίχτυ ασφαλείας για τους πάνω από 1.000.000 ασφαλισμένους της.

ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

Star Κεντρικής Ελλάδας

Ασφαλιστικό Marketing

Medical Management

Health Update

HEALTHWeb

Insurance Daily

Onmed.gr

Σύγχρονη Ιατρική Ενημέρωση