ΔΗΛΩΣΕΙΣ

Ολύμπιος Παπαδημητρίου
Πρόεδρος, ΣΦΕΕ | Γενικός Διευθυντής, Novo Nordisk Ελλάς

Μάκης Παπαταξιάρχης
Διευθύνων Σύμβουλος, Janssen Ελλάδος | Πρόεδρος, PhRMA Innovation Forum

Χρήστος Θεοδοσίου
Relationship Manager, BFF Banking Group

Ξένια Καπόρη
Διευθύντρια Εξωτερικών Υποθέσεων, Roche Hellas

Κωνσταντίνος Πάντος
Αντιπρόεδρος του Διεθνούς Κέντρου Τουρισμού Υγείας | Διευθυντής, ΓΕΝΕΣΙΣ ΑΘΗΝΩΝ