ΟΜΙΛΗΤΕΣ

Νίκος Παππάς

Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης

 

Ευάγγελος Σ. Αγγελόπουλος

Βιομηχανικός Ερευνητής, Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης & Νανοτεχνολογίας, ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος │ Ιδρυτής, Fuelics 

Καθ. Τάκης Βαρελάς

Διευθυντής Κέντρου Ερευνών, DANAOS

Patrick Gatellier

AI & Data Science Laboratory, THALES SIX Division/Advanced Studies | AI4EU Project Coordinator

Juarez Junior

Principal Developer Advocate, Oracle

Ιωάννης Κάπρας

Διευθύνων Σύμβουλος, Βοsch Eλλάδας

Σωτήρης Καραγιάννης

Επικεφαλής Τεχνολογικής Καινοτομίας, Space Hellas

Ευάγγελος Καρκαλέτσης

Διευθυντής Ερευνών, Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»

Μανόλης Κουμπαράκης

Καθηγητής, Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών | Αντιπροέδρος, Ελληνική Εταιρία Τεχνητής Νοημοσύνης

Δρ. Ιωάννης Μερτζάνης

Διευθύνων Σύμβουλος, SPACE HELLAS

Σωτήρης Μπαντάς

Ιδρυτής & Διευθύνων Σύμβουλος, Centaur Analytics

Βασίλης Ντάνιας

Γενικός Διευθυντής Ελλάδας, Beat

Σπύρος Τάσσης

Δικηγόρος, LLM, Πρόεδρος της Ένωσης για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων και της Ιδιωτικότητας | co-chair Greek Chapter IAPP

Χαράλαμπος Τσέκερης

Ερευνητής, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ)

Δημήτρης Χαρίτος

Αναπληρωτής Καθηγητής, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών*κατά αλφαβητική σειρά