1ο Συνέδριο της Ναυτεμπορικής για τον κλάδο της Υγείας

Ο ρόλος της Υγείας στην Ανάπτυξη

Πέμπτη, 25 Μαΐου 2017, Divani Caravel Hotel, Athens

ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Tο 1ο Συνέδριο της ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗΣ για τον κλάδο της Υγείας πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 25 Μαΐου του 2017, στο Divani Caravel Hotel, στην Αθήνα.

caravel-logo.jpg

Divani Caravel Hotel
Βασιλέως Αλεξάνδρου 2, 161 21, Αθήνα
Tηλ. +30 210 7207000, Φαξ +30 210 7236683

www.divanicaravelhotel.com