1ο Συνέδριο της Ναυτεμπορικής για τον κλάδο της Υγείας

Ο ρόλος της Υγείας στην Ανάπτυξη

Πέμπτη, 25 Μαΐου 2017, Divani Caravel Hotel, Athens

SOCIAL MEDIA

Kάλυψη του 1ου Συνεδρίου της Ναυτεμπορικής για τον κλάδο της Υγείας μέσω Twitter, σε πραγματικό χρόνο, κατά τη διεξαγωγή του.
Η σελίδα του Συνεδρίου στο Facebook